Rensk opp sjøbunnen: Hev U-864 og rensk opp sjøbunnen Foto: Illustrasjonen: Allan Buch

Hev U-864 og rensk opp sjøbunnen

Av: Rune Birger Nilsen, medlem i Norges Miljøvernforbund

U-864 ble senket 9. februar 1945 og ble funnet av Sjøforsvarets fartøy KNM Tyr i februar 2003. To store vrakseksjoner ligger i dag på rundt 150 meters dyp, 4 kilometer vest for Fedje. Det er laget film om U-864 med tittelen «Hitler`s last deadly secret.»

U-864 var på vei fra Tyskland via Norge, Laksevåg bunker «Bruno», til Japan med personell med teknisk spesialkompetanse og materiell til Japansk krigsindustri. Rakett brennstoff ekspert Toshio Nakai og torpedo spesialist Tadao Yamato befant seg om bord sammen med åtte tyske arbeidere og ingeniører fra Messerschmitt fabrikken, deriblant Rolf Von Chlingensberg og Riclef Schomerus som var eksperter på aerodynamikk.

U-864 type IX D2 var en av 28 ubåter med dobbelt skrog som ble bygget mellom 1941-1944. Med sin lange rekkevidde var type IX D2 egnet til å frakte materiell over lange avstander. U-864 var lastet med 67 tonn flytende kvikksølv fordelt i 1857 beholdere sveiset fast til den forsterkede delen av lastekjølen, V-2 missilstyringssystem, Messerschmitt ME-163, ME-262 deler, Junker og BMW motor deler, bly og mengder med dokumentasjon på den gang avansert teknologi. Basert på oppdragets art og våpenlasten er anslått til å være minimal med 6 torpedoer og annen ammunisjon. I dag befinner det seg ca. 65 tonn kvikksølv i lastekjølen, mens de resterende ca. 3 tonn ligger spredt rundt på sjøbunnen. Det er en miks av ammunisjon og kvikksølv som utgjør en gigantisk vannmiljøbombe!

Politisk trenering og angst for å feile merkes gjennom utallige utredninger og undersøkelser. Spørsmålet om «hev» og «tildekk» har pågått i 17 år! Norges Miljøvernforbund (NMF) kan opplyse om at det kun finnes en lovlig fremgangsmåte, U-864 må heves og sjøbunnen må renses for kvikksølv og ammunisjon (mikset farlig avfall). Tildekking i form av sjødeponi strider mot EØS-avtalens rettsakter (vanndirektivet, deponidirektivet, avfallsdirektivet og kvikksølvforordningen), OSPAR og Minamata konvensjonen. NMF har klaget Norge inn for EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Et subseaselskap på Vestlandet er kvalifisert til å utføre jobben og nærmiljøets bedrifter kan sysselsettes. Noe forurenset masse virvles opp eller lekker ut i forbindelse med arbeidet, det må aksepteres.

Mange tror at torpedo-sprengstoff og annen ammunisjon er ustabilt. Forsvarsmateriell (FMA) har avgitt sin endelige rapport og er krystallklar på at det er ingen risiko forbundet med å håndtere torpedoer og ammunisjon.

Hev U-864 og fjern kvikksølv og ammunisjonsrester fra sjøbunnen. Hensynet til mennesket og miljø må gå foran hensynet til krigsgrav. Allikevel, levningene skal ivaretas på en respektfull måte!