Utstilling: Slik skal det se ut inni. Foto: lllustrasjon: MIR, Bergen

Historien blir med videre i The Whale

Nordland fylkeskommune lar de tunge samfunnsinteressene gå foran og gir opplevelsessenteret The Whale dispensasjon fra kulturminneloven. Dermed kan senteret ved fyret på Andenes bygges på deler av Norges største gårdshaug, som i hvert fall strekker seg i tid tilbake til 1050. Det kan godt tenkes å finnes også enda eldre kulturminner i lagene under et fiskevær med enestående rik historie. Vi veit blant annet at Olav Tryggvason var på kristningsferd i et veletablert Andøy-samfunn før år 1000.

Nå skal Andenes få muligheten til å utvikle seg videre. Kulturminnene skal tas vare på gjennom en arkeologisk utgraving som utbyggeren selv skal betale. Prisen er anslått til mellom 13 og 23 millioner kroner, og The Whale ser det ikke på noen måte som uoverkommelig som del av en utbygging til 430 millioner kroner. Da er det en god løsning.

Dersom kulturminner aldri skulle røres, ville vi sett byer og tettsteder stagnere over hele landet.

Funnene fra de arkeologiske undersøkelsene vil antagelig gi oss ny kunnskap om Andenes og Vesterålen, og The Whale ser det som aktuelt å integrere funn og kunnskap i opplevelsessenteret. Det er en klok og konstruktiv tilnærming som vil berike gjestene ekstra. Dessuten er det bare naturlig at en attraksjon viet til livet på eggakanten, forteller historien til menneskene som har hatt sitt livsgrunnlag her i årtusener.

Arkeologiske undersøkelser gjør det mulig å behandle historien med respekt og bruke den til å hente inn ny kunnskap om vår egen fortid. Selv om fagmiljøene ofte ønsker at kulturminner under bakken skal få ligge urørt, må man balansere ulike hensyn. Dersom kulturminner aldri skulle røres, ville vi sett byer og tettsteder stagnere over hele landet. De fleste steder har en lang historie og dype spor av menneskelig aktivitet, og utbygginger vil alltid sette spor. Det er nettopp slike spor som er selve grunnlaget for arkeologi som disiplin.

The Whale blir et opplevelsessenter som hele Vesterålen og Nordland venter på. Utbyggingen av reiselivstilbud og hotell i distriktet legger til rette for vekst i hele regionen, og sammen med blant andre Romskipet Aurora og Hurtigrutemuseet vil det bety et bredt spekter av opplevelser ut over de enestående naturbaserte tilbudene som baserer seg på fjellvandring, fiske og båtturer – og kvalsafari-tilbudet som ligger til grunn for den kommende attraksjonen ved fyret på Andenes.

Les også
The Whale: – Funnene vil gi enda rikere opplevelse
Les også
The Whale får bygge, kulturminner må vike