Ho nærmest beskylder de eldre for å være drapsmaskiner i trafikken

Av: Oddmund Halvard Daleng

En kan bli stum av mindre enn det generalsekretæren i Rusfri trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, skriver om eldre bilførere og legeattest i Bladet Vesterålen 13. oktober.

Harselas av disse ønskes videreført av henne. Jeg er ganske forskrekket over, slik jeg oppfatter det, at ho nærmest beskylder de eldre for å være drapsmaskiner i trafikken og vil hindre det ved denne harseleringen. Jeg har hørt at det vitterlig er andre aldersgrupper som er farligere i denne henseende enn eldre.

I flere år har de eldre som ville kjøre bil måttet gå til legen for å bli nedverdiget med spørsmål som ikke har noe med bilkjøring å gjøre. Blant alle de merkelige spørsmålene var dette: «Hvor er du nå, ved ankomst til legekontoret»?, samt tall, bokstaver og klokker? Det er jo uforskammet og fremstille oppegående mennesker både i 70-80 og 90-årene for slik harselering.

Det er bare her i landet at eldre blir sett på som farlige tomsinger i biltrafikken. Ingen andre land har denne harseleringen av eldre mennesker. De aller fleste har jo fastlege som følger opp hver og en av oss helsemessig. Legen vil fort kunne se om det feiler vedkommende noe som kan svekke bilkjøringen. Dette gjelder alle aldersgrupper og ikke bare eldre.

Dette med harselering av eldre i denne sammenheng har tidligere vært opp i media til diskusjon. Jeg vil antyde at det også er andre som bør ta seg en tur til fastlegen for å få fastsatt sin dømmekraft, både om bilkjøring og ellers.