Observert før helga: Skummel forbikjøring på E10. Foto: BLV-tipser

Hører ikke heime noen steder

Sommeren er høysesong for dødsulykker i trafikken. Vi er snart midtveis i fellesferien, og også i år er det stor trafikk på veiene.

En fersk undersøkelse fra Kantar, utført for Trafikksikkerhetsforeningen (TSF) viser at at hele 41 prosent av befolkningen skal på bilferie i år. Av disse skal fire av ti på bilferie på nye steder i Norge. I tillegg har antallet utenlandske turister skutt i været, etter to somrer på rad med pandemi og strenge reiserestriksjoner.

De 10 siste årene har i snitt 38 personer mistet livet på norske veier i sommertrafikken. I snitt er 219 blitt hardt skadd hvert år, og totalt 1.643 skadd, ifølge tall fra SSB. Den samme undersøkelsen viser at fire av fem – altså hele 80 prosent – har opplevd trafikkfarlige hendelser når de har vært ute og kjørt bil.

Dette er skrekkelige tall. Og forklaringa er ofte høg fart.

Senest rett før helga omtalte Bladet Vesterålen potensielt livsfarlig forbikjøring på E10, ved Strand i Lødingen. I bunnen av en bakke valgte en vogntogsjåfør å sette fart, for å kjøre forbi en bobil. Ifølge vitner var vogntogsjåføren bare såvidt kommet forbi bobilen, da det det kom ei hel rekke med biler imot. Det sto om sekunder.

Å utsette seg selv og andre for fare, ved å foreta hårreisende forbikjøringer, er ren idioti. Det hører ikke heime noen steder.

Ofte er det også liten tid å spare på å ta slike, ukloke valg. Aller helst tar man igjen en ny kø, der potensialet for å skape nye, farlige situasjoner er like stort.

Vegtrafikklovens grunnregel oppsummerer det egentlig ganske fint: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen».

Denne regelen bør alle følge, med den største selvfølgelighet.

Det er bedre å komme litt senere fram, enn å ikke komme fram.