Høyre, Rødt og Frp enige i skolesaken

Dronefoto: Myrområdene i Lamarka. Her vil Høyre, Frp og Rødt bygge ny, stor skole. Foto: Roger Vagle

Felles forslag fra Høyre, Frp og Rødt i sak: Ny Sortland barneskole og hallstruktur- tilleggsutredninger

1. Skolekretsene Sortland Barneskole og Lamarka skole slås sammen. Det bygges et skoleanlegg i Lamarka som skal erstatte dagens 2 skoler.

2. Skoleanlegget i Lamarka skal utformes med adskilte områder/baser mellom klassetrinnene både inne og ute, samtidig som det søkes optimale effekter når det gjelder spesialrom og andre mulige fellestiltak.

3. Driftsmessige forhold som først og fremst gjelder voksentettheten med konsekvens for det sosiale- og læringsmiljøet skal styrkes og utvikles videre fra dagens nivå.

4. Etter at ny skole er tatt i bruk, ombygges Lamarka skole til ny sentrumsbarnehage.

5. Ny flerbrukshall i Lamarka bygges i størrelse tilsvarende 2 håndballbaner med nødvendige tilleggsfunksjoner.

6. Ved prosjektering av flerbrukshall skal det arealmessig og driftsmessig legges til rette for bygging av bassenghall senere og i umiddelbar nærhet. Her skal det ses på muligheter for å utnytte fellesfunksjoner mellom de 2 anleggene (hallene og bassenganlegget).

7. Bassengdelen av Sortlandshallen ombygges til basishall etter at nytt bassenganlegg er ferdigstilt.

8. En mulig flerbrukshall på Strand tas det ikke stilling til i denne saka.

9. Parallelt med arbeidet med etablering av ny barneskole i Lamarka, skal det arbeides med å avklare etterbruk av fortrinnsvis hele, alternativt deler av dagens barneskoleanlegg i skolekvartalet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

10. Kommunedirektøren bes legges fram forslag til prosjektorganisering knytta til oppstart av arbeidet med ny skole og hallanlegg og det som ellers kreves for å komme i gang så raskt som mulig.