200110-tj-MelbufergeA: Ferga: Melbu - Fiskebøl-sambandet, her ved Fiskebøl fergekai. Foto: Tor Johannes Jensen

«Hva er det Tomas Norvoll vet, som ikke vi vet?»

Av Toni Gjessing, styreleder Hadsel næringsforening

På Vol.no 9. januar gjør fylkesrådsleder Tomas Norvoll et forsøk på å svare på den kraftige, unisone kritikken som er rettet mot de foreslåtte kuttene i fergesambandet Melbu – Fiskebøl.

Norvoll forklarer hvorfor det er naturlig at fergesambandet over Hadselfjorden blir rammet og sier at kutt her tilsynelatende ikke er noe problem. Begrunnelsen for det hele er at; «… hele befolkningen i Vesterålen faktisk kommer seg til Lofoten uten ferge, via Lofast-krysset og Europavei 10.»

Toni Gjessing (i forkant) er leder i Hadsel Næringsforening.

Den store, store utfordringen vi har i Nordland og Nord-Norge er at vi ikke har befolkningsvekst, og det er ingen ting som tyder på at vi kommer til å få det de neste årene. Derfor er det så bekymringsfullt når fylkesrådsleder Tomas Norvoll argumenterer i en så alvorlig sak, der en av mange konsekvenser er faren for at en rekke arbeidsplasser går tapt, med en så fantastisk naiv begrunnelse som at disse kuttene er greit fordi «hele befolkningen i Vesterålen kan kjøre rundt».

Det er minst 10.000 av Vesterålens befolkning som overhodet ikke vil vurdere å kjøre rundt, med mindre det er absolutt og helt nødvendig. Blant annet gjelder det de som jobber på Fiskebøl.

Mener fylkesrådslederen at de ansatte som jobber på Fiskebøl helt greit kan finne seg i å kjøre rundt, altså to timer i bil for å komme seg hjem til Melbu, etter en lang dag med overtid, for å klare å levere en ordre som bedriften er avhengig av for å kunne være konkurransedyktige? Når Norlense sier at de kan bli nødt til å vurdere om de skal fortsette her, i stedet for å fortsette mot det uttalte målet om å sysselsette 70 stykker mot de ca. 40 som jobber der i dag? Når Post Nord i klartekst har sagt at disse fergeavgangene er så viktig at det kan hende de ikke kan fortsett fra Stokmarknes hvis rutene legges ned, og dermed miste over 20 arbeidsplasser?

Det er helt tydelig noe fylkesrådslederen ikke skjønner her, og det er hvordan ting foregår i den virkelige verden. Den verden der det skapes arbeidsplasser og utvikling. Det er ikke politikere som skaper utvikling, hvis Norvoll trodde det. Skal de som driver bedrifter og er Nordlands siste halmstrå til å skape befolkningsvekst, lide fordi fylkesråden tydeligvis ikke skjønner hvor viktig denne fergeruta er?

Jeg skal ikke gjenta alle de kraftige innsigelsene, men jeg mistenker at fylkesrådslederen ikke har lest de. Hva er det Tomas Norvoll vet som ikke vi vet. Har han et trumfkort i ermet?

En av de viktigste faktorene vi må lykkes med for å klare å øke befolkningen, er mer kompakte bo- og arbeidsregioner. Det må bli enklere å bo et sted og jobbe et annet. Det vil gjøre oss mer attraktive fordi det øker karrieremulighetene. Jobber er det udiskutabelt viktigste for å tiltrekke seg flere folk, og folk er den største ressursmangelen vi har i dag.

På sikt er derfor den største muligheten vi har for å lykkes med dette en tunell under Hadselfjorden og en større flyplass på Skagen. Om 20 år har vi enten det, eller vi er i ferd med å bli avfolket. Mens vi venter på det, er definitivt ikke løsningen å kutte i samferdsel og hindre vekst.

Vesterålen er til tross for at det mangler store tettsteder, en av de største vekstregionene i Nordland, og jeg er oppriktig bekymret når Norvoll får seg til å si at: «… hele befolkningen i Vesterålen faktisk kommer seg til Lofoten uten ferge, via Lofast-krysset og Europavei 10.» Det er i bestefall naivt, eller i verste fall kunnskapsløst og uvitenhet over viktigheten av denne pulsåren gjennom Vesterålen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg inviterer fylkesrådslederen til Hadsel og Vesterålen. Dette er en ekstremt viktig sak, og vi aksepterer ikke kuttene, og vi forventer at Norvoll kommer hit og møter næringslivet og overbeviser oss om at han faktisk har en plan for hvordan han vil utvikle fylket, hele fylket.

På folkemøtet på Fiskebøl, der fylkesråd for samferdsel deltok, ble det uttalt det mange tenker; hva trenger vi egentlig fylkeskommunen til? Når det brukes hundrevis av millioner på administrasjon og man ikke lykkes med den jobben man er satt til? At det faktisk er slik at befolkningen og næringslivet må lide og det skal spares i videregående opplæring og samferdsel, som et resultat.

Jeg skal ikke si at dette er løsningen, men at fylkeskommunen må levere resultater for de pengene de bruker til administrasjon, bør det herske liten tvil om, og foreløpig ligger de langt etter.