Lovet satsing i nord: Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum kom med tunge løfter til Nord-Norge i valgkampen. Nå må Ap og Sp levere. Foto: skjermdump / nrk.no

Hva er planen?

De siste 12 månedene er vi blitt 30.000 flere innbyggere i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som ble presentert før helga. Folketallet øker i alle fylker, med unntak av de to nordnorske fylkene, som har mistet ytterligere 800 innbyggere.

Befolkningstallene viser at det i tredje kvartal i år er 34.937 innbyggere i Vesterålen, Lødingen og Kvæfjord. Det er 103 færre enn etter utgangen av andre kvartal. Øksnes er den eneste kommunen med vekst i folketallet de siste tre månedene, med 19 flere sjeler. Alle de andre kommunene hadde nedgang.

Utviklinga gir grunn til bekymring. I dag har landsdelen 481.756 innbyggere. Den nordnorske andelen av befolkninga er 8,9 prosent. For 20 år siden var andelen 10,2 prosent.

Mange fester nå lit til Støre-regjeringa, som var på sjarmoffensiv i Nord-Norge i valgkampen. Både Ap og Sp satset tungt i nord – og begge partiene fikk lønn for strevet – med bedre uttelling i landsdelen enn i resten av landet.

Begge partiene har også brukt de åtte siste årene i opposisjon til å kritisere Solberg-regjeringas innsats i Nord-Norge, ikke minst i distriktene. Nå må de ferske regjeringspartiene vise at de hadde mer enn valgflesk i kofferten da de besøkte kriker og kroker i den nordligste landsdelen for noen måneder siden.

I så måte koker det ned til realiteter. Først og fremst må det tilrettelegges for flere arbeidsplasser – både offentlige og private.

Kommuneøkonomien må dessuten styrkes, slik at kommunene har råd til å utvikle og skape bolyst når regningene for lovpålagte tjenester er betalt. Det er i tillegg et skrikende behov for en mer offensiv boligpolitikk, med samsvar mellom tilbud og etterspørsel. Unge arbeidstakere er ikke nødvendigvis ute etter en stor enebolig fra 1970-tallet.

De videregående skolene må sikres. Pandemien har i tillegg vist at det i 2021 er fullt mulig å tilrettelegge for desentralisert utdanning på høgskole- og universitetsnivå i større grad enn før.

Veiene må være gode. Flytilbudet må være like godt som i resten av landet, både hva angår tilgjengelighet og pris. Nav-kontoret må være åpent. Forsvaret og politiet må være til stede.

Lista over tiltak som kan snu fraflyttingstrenden er lang. Mange av punktene er å finne i partiprogrammene til Ap og Sp – programmer mange nordlendinger la i valgurnene i september.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Folket i nord har gjort sitt – nå ligger ballen hos Støre og Vedum.