Andøya-saken: Regjeringens oppgave kan neppe være å bruke mest mulig penger på noe som gir minst mulig nytte, skriver Harald Fodstad. Foto: Forsvaret

Hva handler det om?

Det handler om penger. Derfor besluttet regjeringen å legge ned Andøya flystasjon. Fordi det er billigere å drive en flystasjon enn to.

Ja, dersom man hadde to sammenlignbare flystasjoner kunne det vært riktig. Om du eide to hus på samme sted, et moderne med alt nødvendig på plass, og et som trengte full renovering, ville du vært i tvil om hvilket du ville beholde? Nei, når du sier det på den måten…

Men det er jo på den måten man må si det. Det er simpel logikk å velge det alternativ som gir best resultat for den laveste summen. Det er et prinsipp som gjennomsyrer offentlige og private anskaffelser og arbeider. Men på veien frem til ferdigstillelse og fakturaen kommer på bordet skjer det gang på gang: Prisen har på mystisk måte steget med det mangedobbelte. Innen offentlig sektor, og særlig i forsvaret, er dette regelen snarere enn unntaket.

Utbyggingen av Ørland er et godt eksempel på det. Flinke folk sitter og beregner ned til detaljnivå, men bommer likevel så grovt at man må stille seg spørsmål om det har vært lureri med i spillet. Det viktige var å få vedtatt prosjektet, og når det var kommet langt nok, til point of no return, var det tid for å presentere diverse fordyrende tillegg. Da var det uansett for sent å snu. Ikke noe rart at det opprinnelige budsjettet sprekker så kapitalt. På Evenes er overskridelsen nå på 1 milliard, før arbeidene er kommet skikkelig i gang. Er noen i tvil om at dette vil øke? Spørsmålet er heller om det blir 2, 3 eller 4 ganger så dyrt som beregnet.

For det handler jo ikke om penger likevel. Det handler om å få gjennomført det noen har bestemt seg for, koste hva det koste vil.

Men det burde handlet om penger. Penger som forsvaret kunne benytte til tanks, fly, skip, hær, heimevern, etc. Istedet for å bruke et ukjent antall milliarder på noe det ikke er behov for. Eller som en så treffende sa det: Regjeringens oppgave kan neppe være å bruke mest mulig penger på noe som gir minst mulig nytte.

Harald Fodstad,

Stave