Prost Jan Otto Fredwall i det gamle presteantrekket.

Hva skjer i kirkene i Vesterålen i disse tider?

Av: Jan Otto Fredwall, Prost i Vesterålen

Det er en uvirkelig og krevende tid vi er inne i, i vårt land og i hele verden.

Selv her i vakre og fredelige Vesterålen rammes vi på ulike vis av at koronaviruset ser ut til å være på frammarsj. Vi kan bli smittet av hverandre og det for oss usynlige viruset finner sine egne merkelige veier.

For oss som kirke er det vesentlig at ikke vi er med å bidra til at noen blir smittet og blir syke. Derfor har vi nå iverksatt ulike tiltak som både er styrt av både nasjonale og lokale helsemyndigheters anvisninger, og også av egne vurderinger som er gjort i kirken selv. Dette merkes på flere områder.

Først og fremst merkes det ved at kirkeklokkene ikke lenger kaller inn til gudstjenester og samlinger i kirkens rom. Det sies at dette aldri har skjedd før her hos oss. Siden mye fortsatt er uoversiktlig framover har kirken nå også vedtatt å flytte vårens konfirmasjonsgudstjenester til høsten. De ulike sokn har nå plukket ut aktuelle datoer som dere i løpet av disse dager vil bli gjort kjent med. Dessverre er det svært viktig å si klart og tydelig at også disse datoer til høsten vil være tentative, det vil si at de fortsatt kan bli endret siden vi fortsatt ikke vet hvor lenge viruset vil skape begrensninger for oss. Men vi håper at vi skal få det til på disse datoene.

Dere som opplever å miste deres kjære merker også at begrensninger som følger av det som nå skjer, gjør at begravelser og minnesamvær blir annerledes enn vanlig. Her må vi som kirke følge de rådende og bestemmelsene som er gitt fra myndighetene. Vi ønsker likevel å få til vakre verdige markeringer innenfor de rammer vi har, og alt dette avtales og planlegges lokalt sammen med prestene deres. Det samme gjelder jo dåp og vigsler, prestene skal til enhver tid være oppdatert på hvordan alt dette skal gjøres.

Noen har i det siste gitt ekstra uttrykk for at de skulle ønske kirkene kunne stått åpne og tilgjengelige for folk flest. Da kunne folk stikke innom når de ønsker, man kunne tenne lys, be en bønn og ellers bare være der litt. Vi har stor sans for akkurat det. Samtidig er vi som kirke her i Sør-Hålogaland blitt sterkt frarådet dette fra fylkeshelserådet i Nordland. Disse anbefalingene følger vi nå, dette også av det hensyn at vi ikke ønsker å bedrive risikosport hvis vi kan unngå det. Dette kan imidlertid endres på lik linje med mange av de andre tiltakene vi har etter hvert.

Til slutt har jeg som prost behov for å være veldig tydelig på at vi fortsatt har kirker her i Vesterålen. Det går an å kontakte oss, prestene og de andre ansatte er her, vi ber våre bønner for dere alle sammen, vi ønsker å være til støtte og hjelp. Kirken har både sentralt, regionalt og lokalt nettsider der det legges ut både andakter, gudstjenester, råd og vink som kan benyttes av alle. Nå som påsken også snart står for dør vil det være daglige gudstjenester på nett, og ellers er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe.

Viktigst av alt i denne tiden er at vi finner den gode balansen mellom å beskytte hverandre for sykdom og smitte, og samtidig være der for hverandre. Det sies at det kinesiske tegn for krise består av to tegn som er satt sammen. Det ene tegnet betyr fare det andre tegnet betyr mulighet. Sammen utgjør dette substansen i en krise. La oss derfor også se muligheten og være der for hverandre.