Andøya-saken: Nordland Arbeiderparti ber i en uttalelse regjeringa og Stortinget om å videreføre Andøya flystasjon som base for maritime patruljefly (MPA). Med det gir fylkeslaget også sin egen partileder, Jonas Gahr Støre, noe å tenke på. Foto: Innsendt

Hva veier tyngst?

I 2016 inngikk Arbeiderpartiet et mye omtalt forsvarsforlik med regjeringa, som den gang besto av Høyre og Fremskrittspartiet. Forliket innebar nedleggelse av Andøya flystasjon.

Andøya-saken har vært ei verkebyll for Arbeiderpartiet de tre seneste årene. Partiet har lagt bak seg et dårlig stortingsvalg i nord i 2017, og et enda dårligere kommune- og fylkestingsvalg i 2019. Flere valgeksperter og politiske kommentatorer nevner nettopp Andøya-saken som en medvirkende årsak.

Nordland Arbeiderparti kom med klare råd til moderpartiet i 2016. Fylkeslaget var sterkt imot Andøya-nedleggelsen, men de ble ikke hørt. Partiets politikere fra nord fortsatte derimot kampen, og i 2017 sendte 45 Ap-topper fra Nordland brev til partiledelsen, med oppfordring om å snu. Heller ikke da ble de hørt. Da Arbeiderpartiet foretok en ny gjennomgang av saken våren 2018, fikk de også krystallklar beskjed fra sine egne i nord. Partiledelsen vendte igjen det døve øret til.

Men kampen synes å fortsette. 22. februar i år vedtok Nordland Arbeiderpartis representantskap en uttalelse om forsvar og sikkerhet. I uttalelsen ber fylkeslaget regjeringa og Stortinget om å videreføre Andøya flystasjon som base for maritime patruljefly (MPA). Dersom Nordland Arbeiderparti nok en gang blir overkjørt av sine egne, sier det mye om gjennomslagskrafta Arbeiderpartiets folkevalgte i Nordland har i eget parti. Å ha en nestleder fra Nordland er ei mager trøst, hvis den kun er til pynt.

Jonas Gahr Støre gikk offensivt ut etter krisevalget i fjor høst, med et budskap om at han og Arbeiderpartiet skal gjenerobre Nord-Norge. Støre bør i så fall starte med å lytte til sitt eget mannskap i nord, som har skoene på. Da øker sjansen for å nå målet betraktelig.

Spørsmålet Støre og partiledelsen nå bør stille seg, i opptakten til neste års valgkamp, er hva som veier tyngst: Et forlik med regjeringa som Erna Solberg selv synes å ha et avslappet forhold til, eller å reetablere den gamle suksessoppskrifta og Arbeiderparti-kulturen, der man lytter til grasrota og fagbevegelsen.

Valget Støre og Arbeiderpartiet tar kan få stor betydning.