Fergekutt: Fergerutene mellom Fiskebøl og Melbu er i spill. Ikke alle på Strandlandet mener redusert fergeforbindelse bør føre til at man vender blikket mot Vågan. Foto: Tor Johannes Jensen

Hvem skal tøye grensene?

De kraftige reduksjonene som er bebudet i fergerutene mellom Melbu og Fiskebøl, har skapt reaksjoner. Ferga er en viktig forbindelse mellom to regioner som har stor samhandling, men også en avgjørende internforbindelse i Hadsel. Uten ferger på kveldstid og et sterkt beskåret tilbud i helgene, rammes muligheten til å delta i kultur- og idrettsaktiviteter i egen kommune. Dessuten berøres kommunale tjenester, handel og næringsliv, og sosiale band.

På Strandlandet i Hadsel har det skapt tilløp til diskusjon om tilhørigheten til Hadsel kommune. Området har veiforbindelse til Vågan og Svolvær, selv om man vil komme til å være en utkant også i den kommunen.

Likevel er det forståelig at spørsmålet fra tid til annen reises om hva som skal til for at noen ikke lenger er tjent med å tilhøre kommunen de gjør.

Strandlandet er ikke det eneste området i distriktet der slike diskusjoner dukker opp. Man har det samme i deler av Øksnes, som har vel så nær tilknytning til Bø eller Sortland som til egen kommune. Man ser det i deler av Kvæfjord, som for mange praktiske formål sokner til Sortland. Lignende forhold er det også i deler av Andøy og andre deler av Hadsel.

Hvis alle disse skulle søke seg til Sortland, ville regionen bli noe annet enn i dag, og Sortland kommune ville bli noe annet.

Enkelte endringer av grensene har skjedd i årenes løp, og i flere bygder har man gått runder som har ført til at man lot kommunegrensene ligge. Det siste gjelder blant annet på Strandlandet, der man for et par tiår siden konkluderte med at det var fordelaktig å bli i Hadsel, både ut fra kommunale avgifter og skolens framtid. Til syvende og sist må slike vurderinger handle om hvilke kommunegrenser som er hensiktsmessige for befolkningen.

Nå tøyer Nordland fylkeskommune i praksis grensene. Det er paradoksalt, for fylket er ikke berørt av grensejusteringer og skal ikke være noen drivkraft i slike prosesser. Fylkesråd og fylkesting må ha klart for seg at deres oppgave er å legge til rette for utvikling innenfor kommunestrukturen som er lagt, og at det kan få konsekvenser når man avskjærer deler av kommunen fra resten.

Det er også et paradoks at fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen, understreker den store betydningen av å binde Vesterålen og Lofoten sammen med en undersjøisk tunnel, samtidig som fylkesrådet altså legger opp til å kvele dagens forbindelse.

Nordland fylkeskommune må ta inn over seg sitt ansvar for forsvarlig kommunikasjon over Hadselfjorden. Det er mulig å klare innenfor et budsjett på over to milliarder kroner.