Artikkelforfatter: Harald Fodstad. Foto: Fredrik Sørensen

Hvilken trusselvurdering ligger bak lokaliseringen av jagerflyene til Trøndelag?

Av: Harald Fodstad, Andøy

Åpent brev til forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Dette spørsmålet er blitt reist mange ganger, men så langt har jeg ikke sett noen god forklaring. Siden det sikkert er mange som lurer på dette, tillater jeg meg å sende deg spørsmålet i åpen form, og ber om at du svarer på tilsvarende måte.

Etter krigen har jagerflyene i hovedsak vært stasjonert i Bodø. Jeg antar at det var en grunn for dette, antakelig at de ble plassert i nærheten av der de kunne gjøre nytte for seg om det ble alvor.

Så ble det vedtatt å legge ned Bodø hovedflystasjon og flytte jagerflyene til Ørland i Trøndelag (unntatt tre fly som skal være i QRA-beredskap på Evenes).

Ørland ligger som kjent et godt stykke lenger sør enn Bodø, og såvidt jeg kan forstå påvirker det aksjonsradiusen ganske betraktelig om det skulle bli aktuelt å fly opp til Barentshavet. Der får man ikke mange minutter før de må returnere for å fylle opp tankene.

Det er dette jeg ikke får til å rime. Dersom man fortsatt vurderer at trusselen er størst i nord, hvorfor da flytte det mest potente forsvarsmiddelet til Sør-Norge?

Samtidig vedtar man å legge ned den store Andøya flystasjon. Og Bardufoss, som også har jagerflykapasitet, mister sine helikoptre til sør.

Jeg imøteser en oppklarende redegjørelse fra forsvarssjefen.