Uavklart: Først 10. august vil regjeringa ta stilling til når breddefotballen kan åpnes. Det framstår underlig. Foto: Idar Ovesen

Hvor er logikken?

Regjeringa sa fredag nei til å åpne breddefotballen igjen. I ei pressemelding ble det opplyst at man av smittevernhensyn ikke vil tillate treninger og kamper i juli. Neste møte om saken er berammet til 10. august.

Dette har ført til stor stor skuffelse i fotball-Norge. Sent søndag kveld sendte Norges Fotballforbund ut et åpent brev, signert av samtlige 18 kretsledere i landet, der de krever at breddefotballen åpnes igjen. Kretslederne frykter store frafall blant spillere, foreldre og frivillige om ikke breddefotballen kommer i gang senest 1. august.

I Hålogaland Fotballkrets har bekymringa allerede vist seg å være berettiget. Ifølge Fremover har Hardhaus trukket laget fra 5. divisjon fordi de har mistet mange spillere. Meldinga om ytterligere utsettelse for sesongstart har ifølge avisa vært en medvirkende faktor.

Også i Vesterålen meldes det om frafall av spillere av årsaker som er direkte koronarelaterte. Om at det er vanskelig å holde motivasjonen oppe. Mange frykter også at det ikke blir noe av årets sesong i det hele tatt. Hvis man får tillatelse til å starte opp igjen først 10. august, må man nødvendigvis ha ei sesongoppkjøring med trening. Da skriver vi fort september før kampene kan blåses i gang. Og i Nord-Norge er det av klimatiske årsaker ikke gitt at man rekker å gjennomføre sesongen, selv om antall kamper halveres ved at man går for enkel serie, der lagene kun møter hverandre én gang.

Barnefotballen har fått tillatelse til å starte. Det skyldes at barn og unge er vurdert til å være smittebærere i mindre grad enn voksne. Når det gjelder voksenidretten, vurderes potensialet for smittespredning å være større. «Her er helsemyndighetenes entydige og klare anbefaling at det foreløpig ikke gis unntak fra avstandskravet for idrettsarrangementer der utøverne er 20 år og eldre», har regjeringa opplyst.

Det er med andre ord frykten for ny smittespredning som hindrer breddefotballen å slippe til. Det er til en viss grad forståelig. Samfunnet er i ferd med å åpnes opp. At det gjøres gradvis og forsiktig er fornuftig. Man kan ikke åpne opp alt samtidig, for da blir det veldig mye kontakt mellom mennesker.

Samtidig er utestedene åpne. De samme spillerne som nektes å spille fotball kan gå ut på byen og drikke øl sammen, som sild i tønner, til langt på natt. De kan stå tett i lag på bussen, og de får reise til utlandet. Bare ikke spille fotball. Det er ikke rart at de sliter med å forstå logikken.

Det er viktig for spillerne, klubbene og samfunnet, både folkehelsemessig og økonomisk, at hele bredden i fotballen kommer i gang. Her bør regjeringa ta en ny runde på kammerset.