Valgurne: Her tar ordfører Aina Nilsen imot Trude Lind med stemmene fra Strandlandet i Hadsel på rådhuset der de ble talt mandag kveld. Foto: Tor Johannes Jensen

– Hvordan skal Hadsel håndtere kryptoønsker?

Av: Aina Nilsen, ordfører i Hadsel kommune og Trude Lind, leder Hadsel Sp

Mandag behandlet formannskapet i Hadsel klage på vedtak om datasenter på Myran. Behandlingen og debatten viser at det er behov for en politikk for datasenter i Hadsel for å skape ei nødvendig forutsigbarhet for tiltakshaver, forvaltningsmyndighet og innbyggere.

Kommunedirektøren har i arbeidet med vedtaket og klagebehandlingen kontaktet øvrige myndigheter for å vurdere hvorvidt datasenter må anses som lett industri eller ei. For eksempel har nasjonal sikkerhetsmyndighet anbefalt kommunen å gjøre opp egne retninger og meninger all den tid det ikke finnes særskilt regulering i plan- og bygningsloven for datasenteraktivitet i dag.

Formannskapet la i si vurdering av hvorvidt tiltaket må ansees som tung eller lett industri vekt på et høyt strømforbruk og at det derfor ikke kan ansees som lett industri. Men det følger med spørsmål – skal vi skille på strømforbruk, hvor skal grensa gå? Anser vi datasentervirksomhet som tung industri? Eller skal vi skille mellom tradisjonelle datasentre som vi allerede har i kommunen vår og datasenter som utvinner kryptovaluta? Samtidig er dette en virksomhet som utvikler seg raskt, og vil være vanskelig å regulere gjennom å peke på hva som er tillat å lagre og ikke.

Samtidig som vi trenger en diskusjon om datasenterpolitikk i Hadsel trenger vi at sentrale myndigheter vurderer hvordan datasentre skal reguleres. Det er også et åpenbart energipolitisk dilemma som energikommisjonen bør se på – hva skal vi bruke den grønne, fornybare krafta vår på?

Tidligere distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland lanserte i fjor en nasjonal strategi hvor en tar til orde for at vi bør få flere datasenter til Norge, og at datasenter må sees på som fremtidsretta arbeidsplasser.

Så da har vi altså på den ene siden en nasjonal strategi som mener Norge bør jobbe for å få datasenter etablert her, mens vi på den andre siden diskuterer hvordan vi kan øke kraftproduksjonen til tradisjonell industri. Samtidig har flere kommuner krevende diskusjoner og behandlinger av søknader, fordi virksomheten ikke er regulert.

Tiltakshaver har allerede varslet at de vil klage på formannskapets vedtak. Vi kan derfor forvente at dette ikke er siste gang vi diskuterer datasenter som utvinner kryptovaluta på Myran. Men det er utvilsomt behov for en politikk for datasenter i Hadsel som gir ei forutsigbarhet for tiltakshaver, forvaltningsmyndighet og innbyggere.