Plast: Plastavfall Foto: Innsendt

Hvorfor ikke bidra til å bli best?

Torsdag viste ei gruppe bedrifter fram nyvinninger som kan bety stor hjelp i kampen mot plastsøppelet som fyller opp fjære og strender både her i Vesterålen og langs kystlinjer over hele verden.

Plast brukes i leker, emballasje, bleier, industri, tauverk, nær sagt til alt. Det har uendelige muligheter til å formes, kan være mjukt, fleksibelt, stivt og hardt, og nærmest evigvarende. Først de seinere årene har baksida av det fantastiske kunststoffet gått opp for folk flest.

Kvaler som dør fordi magen fylles med plast, og sjøfugl og andre dyr som dør fordi de vikler seg inn i garn, er bare noen eksempler. Strender som fylles opp av lag på lag med plast som følger Golfstrømmen har vært en øyeåpner de siste årene. Andre effekter er vi kanskje bare på terskelen til å bli kjent med, som hvordan kroppsvev tar opp og påvirkes av kjemiske bestanddeler i plastsøppel.

På Fiskebøl demonstrerte ulike bedrifter ny teknologi for å kartlegge og overvåke, rydde opp og transportere skrotet ut av naturen. Her bidrar blant andre Andøya Space, sammen med den nyskapende og nyetablerte bedriften LoVeMar som hører heime på Fiskebøl.

Slike initiativ trengs. Plastsøppel er et globalt problem som foreløbig virker nesten uhandterlig etter mange tiår der millioner av tonn med søppel har fylt opp havene.

I Norge er det nye Senter for Marint Miljø på Fiskebøl og i Svolvær tiltenkt en oppgave med å bekjempe marint avfall. Derfor synes det paradoksalt at forprosjektet for et testsenter på Fiskebøl bare planlegges for oljevernberedskap, og ikke legger til rette for forsknings- og utviklingsarbeid eller testing av verktøy i kampen mot havsøppel. Forprosjektet har forsåvidt bare forholdt seg til bestillingen som kom fra Samferdselsdepartementet tidligere i år, så det er lett å plassere ansvaret.

Bedriftsklyngen Marine Recycling Cluster med tyngdepunkt her i Vesterålen og Lofoten er tatt opp i et nasjonalt Arenaprogram. Muligheten til å samkjøre oljevern og marint avfall i fasilitetene på Fiskebøl burde ligge opp i dagen, men det ser ikke ut til å være vilje til å utnytte den. Det er vanskelig å se gode grunner til ikke å ta muligheten i bruk og legge til rette for at norske miljø skal kunne bli verdensledende i kampen mot plastsøpla i havet og fjæra.

Samferdselsdepartementet har ennå ikke valgt konsept for utbygging av anlegget på Fiskebøl. Det er ikke for seint å ta til vett, selv om det vil kreve justering av kursen. Det er nå vi har mulighet til å gå foran.