Hvorfor kan ikke Norge, når naboen kan?

Fergetilbud: Gratis i Sverige, dyrere i Norge. Foto: Bjørn Eide

Diskusjonen har gått høyt om fergetakster og tilbud i Nordland etter at fylkeskommunen økte billettprisene kraftig og varslet dramatiske kutt i rutetilbudet. Protestene ble så sterke at fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen (Sp), snudde – bortsett fra at man må regne med økte sommertakster. Samtidig er det ennå uklart hva slags rutetilbud man vil få, blant annet på det viktige sambandet mellom Melbu og Fiskebøl, som er blant fylkets mest trafikkerte.

Også på Vestlandet har det vært fergeopprør på nyåret, og det er forunderlig at fergeavhengige fylker er kommet i en slik situasjon. Billettene til norske fergesamband er betydelig subsidiert, men i sum er fergedrifta underfinansiert.

Fordelingen av ansvar blir staten og fylkeskommunene ikke enige om. Men passasjerene får svi, og man rammer fergeavhengige lokalsamfunn, som leverer blant annet sjømat til hele verden, og trekker turister til enestående naturopplevelser.

Det skal godt gjøres å ikke rette blikket mot Sverige, som i mange år har finansiert gratis ferger over statsbudsjettet. Resonnementet der er enkelt: Ferger er en del av veisystemet, og det skal være smidig å komme seg fram. Det gjelder omkring 30 fergesamband, ifølge VG.

Ferger er en del av veisystemet, og det skal være smidig å komme seg fram.

Norge har brukt andre distriktspolitiske tiltak og har også andre utfordringer med veisystemet i et land der svinger, fjell, fjorder og sund er nærmere regelen enn unntaket. Likevel kan man spørre hvorfor et land med offentlig rikdom i særklasse ikke har sett nærmere på en slik løsning for å jevne ut konkurranseulempene ved en krevende topografi.

Forskere ved Transportøkonomisk institutt har tatt til orde for å jevne ut kostnadene gjennom allmenn veiprising som kan erstatte både fergebilletter, bompenger, drivstoff-avgifter og årsavgifter. Det er en interessant tanke – men bare om en tar høyde for at veier i distriktene nødvendigvis er lengre og med færre trafikanter, enn i mer sentrale strøk.

I det minste kan det være på tide å få klarlagt hva et slikt system ville kunne bety for den enkelte trafikant og for offentlig forvaltning. Uansett bør det være mulig å få til gratis ferger her i landet, når naboen har fått det til.