Retur: Willy Vestå, kommunestyrerepresentant for Sortland Senterparti, mener Reno-Vest ikke har gjort jobben sin. Dermed kan forskrifta om hytterenovasjon bli sendt i retur. Foto: Innsendt

Hytte-renovasjon uten utredning

Av: Willy Vestå, kommunestyrerepresentant for Sortland Senterparti

1.250 kroner i årlig avfallsgebyr til Reno-Vest. Det er ekstrabeløpet hytteeiere nå skal ut med dersom de har hytte i sin egen region, og tar avfallet med heim til beholderen de allerede betaler for. Vil de ha egen beholder på hytta, koster det et par hundrelapper mer.

– Dreg du den, så dreg du den òg, sa kjerringa som skulle kjøre staur. Og vi husker hvordan fortellinga i Nordahl Rolfsens lesebok fortsatte: Hesten klarte ikke å rikke kjerra.

Senterpartiet har gjort kampen mot unødvendige avgifter til ei nasjonal hjertesak, og hytteavgifta i Vesterålen er et utmerket eksempel.

I Sortland ga kommunedirektøren klar melding om hyttegebyret da 2020-budsjettet var til behandling i kommunestyret: «… det bør utvises varsomhet før det innføres nye gebyrer. Nødvendigheten av slike tiltak skal være godt utredet og begrunnet før eventuell innføring skjer.» Og kommunestyret ga sin tilslutning. Vi ville ha grundig dokumentasjon før hytteeierne fikk mer staur på lasset.

Har vi fått den utredninga vi ba om? Svaret er nei. Vi har fått et forslag om ny forskrift og et par avsnitt med saksopplysninger som overhodet ikke utreder saka.

Både privatpersoner og kommuner er innforstått med at fritidsboliger skal ha tilbud om renovasjon, og Reno-Vest har i dag et utmerket tilbud som er tilpasset befolkningens bruk av fritidsboliger i distriktet. Det er nå engang ei helt anna virkelighet i Vesterålen enn på Østlandet.

Målet med de foreslåtte endringene er å øke andelen av sortert avfall, men det opplyses ikke hvor stor denne økninga forventes å bli. Hvis for eksempel 90 prosent av hytteeierne allerede er omfattet av vanlig husholdningsrenovasjon, og bringer sitt avfall heim til sin egen avfallsbeholder, er det knapt noen gevinst å hente. Det eneste man oppnår er å skape masse ekstra administrativt arbeid, mer kjøring og mer plast (beholdere). Og masse styr for abonnenter som forutsettes å røkte en plastbeholder et sted der de vanligvis ikke oppholder seg.

I tillegg svekker man renovasjonsordningas legitimitet ved at hundrevis av abonnenter vil føle seg påtvunget to abonnementer/hentepunkter for å hente nøyaktig samme mengde avfall som før kunne hentes på ett abonnement/hentepunkt.

På Reno-Vests heimeside leser vi: «Det viser seg nå at kommunene ikke er klare til å innføre hytterenovasjonen, og Reno-Vest utsetter derfor den praktiske delen av innføringen til kommunene er klare. Reno-Vest har forståelse for at korona-smitten har gjort at kommunene har et annet fokus for tiden…»

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Reno-Vest skaper ei fortelling (eller narrativ som det gjerne heter i dag) om at kommunene ikke er klare for ei ordning som loven krever, og at det skyldes korona.

Slik jeg ser saka avventer eierkommunene ei utredning av fritidsrenovasjon før de tar stilling til ei ny ordning. Det som nå er lagt fram er ikke ei utredning, og Reno-Vest kan derfor påregne å få saka i retur fra kommunene – korona eller ikke.