Partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Bjørnar Skjæran. (Arkiv

I ei sjekte uten årer

Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran fra Nordland vil ikke uttale seg om sakskomplekset Andøya flystasjon og prosjekt MPA på Evenes nå. I en kort kommentar til Bladet Vesterålen henviser han til partiets forsvarspolitiske talsperson på Stortinget, Anniken Huitfeldt.

Tina Shagufta Munir Kornmo, som representerer Venstre i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, sier til Bladet Vesterålen at partiet fortsatt er motstander av nedleggelse på Andøya, som i 2016. Men man ønsker ikke å ta kampen mot regjeringspartner Høyre. Det samme sier den andre lillebroren i regjeringa, Kristelig Folkeparti. Begge fastholder at deres primære politikk er å beholde basen på Andøya.

Fremskrittspartiet har på sin side begynt å stille spørsmål om kostnadene til MPA-prosjektet på Evenes, og understreker at man ikke føler seg bundet av tidligere partnerskap til Høyre.

Etter to tunge valg i Nord-Norge gjorde Arbeiderpartiet det klart at man satte seg mål om å vinne landsdelen tilbake

Mange har ved gjentatte anledninger hatt forventning til at nye opplysninger skulle skape bevegelse i saka. Det har ikke skjedd i løpet av de snart fire årene siden gjeldende langtidsplan for Forsvaret ble vedtatt. Årsaken er ikke mangel på nye momenter: Bladet Vesterålen har omtalt blant annet at MPA-hangaren vil skape turbulens på Evenes, økte kostnader, forsinkelse, at luftvern-argumentet ikke lenger gjelder, og at Forsvaret vil beholde infrastrukturen på Andøya, i det minste for å ta imot allierte styrker. Det siste betyr både at de økonomiske besparelsene ikke blir som forutsatt, og at Andøy-samfunnet ikke får tilgang til de viktige flyplassarealene det trenger for å utvikle nye næringer.

Med bekreftelsen fra Venstre og KrF på at deres Andøy-standpunkt fortsatt gjelder, er det klart at det ville vært mulig å danne et flertall på Stortinget for å se saka med nye øyne i forbindelse med den nye langtidsplanen. Forutsetningene ville være at Venstre og KrF var mer opptatt av å gjennomføre sin forsvarspolitikk framfor husfred i regjeringa, og at Arbeiderpartiet ikke hadde bundet seg til masta.

Etter to tunge valg i Nord-Norge gjorde Arbeiderpartiet det klart at man satte seg mål om å vinne landsdelen tilbake. Valget av Bjørnar Skjæran som nestleder var et uttrykk for den ambisjonen, ved siden av hans øvrige kvalifikasjoner.

Det er vel kjent at Skjæran tidligere, som leder i Nordland Arbeiderparti, har sloss for Andøya internt i partiet. Når han representerer den nasjonale ledelsen i partiet og ikke ser seg i stand til å kommentere saka nå, har Arbeiderpartiet stilt sin nestleder og sitt fylkeslag i Nordland i en vanskelig situasjon.

I stedet for å ta nye opplysninger på alvor og bidra til et nytt flertall, har partiet sendt nestlederen fra nord ut i ei sjekte uten årer, i tung sjø. Det blir ikke lett å vinne tilbake Nord-Norge.