Arne Seljeseth

I rettferdighetens navn

Av: Arne Seljeseth

Som lykkelig eier av en fritidseiendom, mottok jeg en melding fra Reno-Vest om at lovpålagt renovasjon for fritidseiendommer var innført fra 1. mars 2020.

I min enfoldighet regnet jeg med at nå var alt på plass. Den gang ei. I vårt hytteområde er det fremdeles ikke etablert noen oppsamlingsplass, eller returpunkt som Reno-Vest kaller det. Etterlyste 17. mars hva som skjer i saken. Samtidig ba jeg om å bli orientert om hvor i området returpunktene vil bli plassert.

Svaret fikk jeg ganske omgående. Containerne er klare, men vi må bli enig med kommunene og grunneiere om plasseringen. Det vil ikke ta lang tid å få disse satt ut. Inntil videre har vi plassert ut en container på vårt anlegg i Ramnflauget».

Samtidig fikk jeg vite at containerne som skal brukes, er vanlige containere uten lås. Merket: Kun for hytteeiere. Andre enn hytteeierne skal ikke kaste avfall i disse. Er det noen som fremdeles tror på julenissen? Gjentatte spørsmål om fra hvilken dato gebyr blir belastet, er heller ikke blitt besvart. Ingenting er levert, men taksameteret har kanskje gått i snart en måned, allerede?

Både fremgangsmåten og valgte løsning, synes jeg er lite tilfredsstillende. Nåværende forurensningslov passer utmerket i sentrale strøk, med mange og konsentrerte hyttebebyggelser. Hos oss, med spredt og relativt beskjeden hyttebebyggelse, er det andre hensyn å ta, som denne loven ikke fanger opp. Hensikten med loven er å ivareta miljøet på best mulig måte. For å si det enkelt: Den nye ordningen er i den hensikt en skivebom.

Det beste for miljøet er uten tvil, at man tar med søppelet heim. I den boksen vil det være god plass. Søppel produseres jo ikke både heime og på hytta samtidig. Dette er den beste måten å ha kontroll over søppelet på inntil søppelbilen overtar. Det gjenstår da bare å finne en løsning for de som har fritidsbolig, uten å bo i Vesterålen. Hva er problemet med de gule sekkene, som brukes i dag? Det eneste problemet jeg har registrert, er at sekker har blitt liggende i flere uker uten å bli hentet av renovatør.

Tror det er på sin plass å minne om at innføringen av hytterenovasjon ikke er noe Reno-Vest har funnet på, slik oppfatningen ser ut til å være ute blant folk. Reno-Vest er kun tildelt enerett på renovasjonstjenester i Vesterålen og Lødingen. Dette ser ut til å være en god og fornuftig løsning. Men i viktige saker som dette, ligger ansvaret og retten til å bestemme hos kommunene.

Som forklaring på løsningen Reno-Vest anbefaler, vises det til brev fra Klima og Forurensningsdirektoratet til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Her gir direktoratet sin tolkning av reglene om renovasjon fra fritidsboliger. Jeg stiller spørsmål ved flere av direktoratets bastante tolkninger. De passer kanskje sørpå. Her i Vesterålen har vi helt andre forhold. Jeg er overbevist om at det er mulig å finne andre løsninger, innenfor lovens ramme, som totalt sett gir bedre resultat for alle berørte parter.

Når det gjelder avfallsgebyr er loven klar. Gebyret skal dekke alle kostnader forbundet med innhenting og håndtering. Med kostnader menes her både kapital- og driftskostnader. Gebyret må ikke overstige kommunens kostnader.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Gebyret er i dette tilfellet satt til 1.500,- kroner pr. år. Ved innføringen av denne unødvendige og kostbare ordningen, er jeg redd for at dette bare er begynnelsen. Frykter at vi vil oppleve en økning av gebyret om kort tid. Kravet om full kostnadsdekning er ufravikelig.

Har ikke oversikt over behandlingen i de forskjellige kommunene. Men registrerer at Sortland har besluttet å bruke noe mer tid på å utrede ordningen. Uansett hva som har skjedd, mener jeg at politikerne må komme på banen. Det som holder på å skje, tjener hverken kommunene eller innbyggerne. I rettferdighetens navn, la oss finne den beste løsningen både for miljøet, brukerne og for Vesterålens øvrige befolkning.

Men det krever engasjement og det haster.