Widerøe: Inn for landing på Skagen. Foto: Hilde Jørgensen

I skjæringspunktet mellom livslinje og kommers

Widerøe skal kutte rundt 4.000 av sine årlige kommersielle flyavganger. Årsaken er en kombinasjon av avgiftspolitikk, høye kostnader til vedlikehold og kronekurs.

Widerøe er et privat selskap som skal ivareta sine eieres ønske om avkastning. Ingen kan kreve at et flyselskap skal opprettholde avganger som ikke lønner seg, så lenge avgangene ikke er omfattet av offentlig støtte eller innkjøp i FOT-systemet. Samtidig fyller selskapet en vital samfunnsfunksjon ved å sørge for at reisende kommer seg dit de skal når kommunikasjonene tilsier at flytransport er det rasjonelle alternativet. Dessuten er Widerøe i praksis en monopolist, noe som gjør at det stilles strengere krav til hvordan selskapet utøver sin rolle i samfunnet.

Frustrerende opplevelser i skjæringspunktet mellom samfunnsmessig betydning og kommersiell virksomhet.

Bedrifter, offentlige virksomheter og andre passasjerer som er avhengige av denne livslinja i lufta kan få frustrerende opplevelser i skjæringspunktet mellom samfunnsmessig betydning og kommersiell virksomhet.

Akkurat nå er søkelyset på reisende mellom Evenes og Bodø, og Andøy og Evenes som vil rammes av de nye kuttene. I mange år har passasjerer mellom Stokmarknes lufthavn og Bodø, eller Stokmarknes, Andenes og Tromsø hatt den samme opplevelsen av maktesløshet overfor de kommersielle vurderingene til flyselskapet som sørger for disse forbindelsene.

Når det ikke er signaler om å fjerne avganger mellom Bodø, Stokmarknes, Andenes og Tromsø i denne omgangen, kan det være fordi tilbudet allerede er på et minimum etter at det ble kuttet avganger så seint som i fjor. Samtidig gir dagens ordning ingen trygghet for at ikke disse rutene vil bli utsatt for nye hogg ved neste korsvei igjen. Det står Widerøe fritt til å gjennomføre.

Tilbudet ved Stokmarknes lufthavn er svært viktig blant annet for næringsliv, offentlige virksomheter og sykehuspasienter. Det kan man lett lese ut av et passasjertall på rundt 100.000 i året, til tross for billettpriser som ellers tilsvarer en reise fra Oslo til New York.

Senterpartiet, som nå leder fylkesrådet i Nordland, ga klare løfter under siste valgkamp om at Stokmarknes lufthavn skal inn i FOT-systemet snarest mulig. I praksis må man regne med at det skjer når fylkeskommunen overtar ansvaret for FOT-rutene i 2022. Når det nå er oppmerksomhet om andre ruter som kuttes, er det viktig å holde dagens politiske ledelse ansvarlig for å innfri løftene for Vesterålens del.