Veien over Sandvikbakken på Myre: Her ønsker de fleste innbyggerne ikke tiltaket fra flertallspartiene velkommen. Foto: Svein Arne Nilsen

I utakt med befolkninga

Til sterk protest fra innbyggerne langs veien vedtok flertallet i kommunestyret i Øksnes å bruke 1,2 millioner kroner på asfaltering, breddutvidelse og nye fartsdumper på Halvar Rasmussens vei.

Det kan kanskje virke merkelig sett utenfra at ei heil bygd sier nei til asfalt på veien de daglig benytter, all den tid folk i andre bygder i samme kommune ber om å få tettet hullene på sine grusveier.

Dette ble også påpekt fra varaordfører Ken Ivan Reinholdtsen (Frp) i Øksnes, at det måtte være første gangen innbyggerne sier nei til ny asfalt. Men som Yngve Hansen (Ap) svarte på dette utsagnet, så er det kanskje da desto mer grunn til å høre etter.

Saka om ny adkomstvei til Vorneset og Sandvikdalen blusset opp igjen da reguleringsplanen for hele Myre sentrum skulle revideres. Den gamle var fra 1975, og på Myre som alle andre steder hadde et og annet skjedd siden da.

Ikke uventet ble det gjort endringer fra den opprinnelige planen, men alle faginstanser har hele tida vært enige om en ting, at det er på tide å få Torstein Reinholdtsens vei realisert, for å spare Halvar Rasmussens vei for biltrafikken.

Samtidig har gående og bilister tatt seg over Halvar Rasmussens vei. Veien er smal og sterkt trafikkert, og betinger at fotgjengere og bilister tar hensyn til hverandre. Det er fullt forståelig at flertallspartiene ønsker å være ansvarlige ved å gjøre det som kan gjøres for å sikre spesielt de myke trafikantene.

Det er et ordtak som sier at mens gresset gror, dør kua. Breddeutvidelse og nye fartshumper vil bedre trafikksikkerheten noe over Sandvikbakken. Men de myke trafikantene må fortsatt gå i veibanen, på en fortsatt relativt smal vei.

Ved et hvert reguleringsarbeid vil det alltid være utfordringer, men før eller siden må man sette strek, og ta nye utfordringer etter planen er vedtatt. Det er kanskje tid for det når det kommer til Torstein Reinholdtsens vei. Den seindrektige utviklinga i denne saka gjør det ikke vanskelig å tenke tanken at en utbedret Halvar Rasmussens vei kan forsinke realiseringa ytterligere.