Hålogalandsveien E10: Bildet er tatt i Hårvika i retning Kongsvik. Høyspentlinja i fjellsiden må flyttes for å gi plass til Hålogalandsvegen. Foto: Ole-Andre Helgaas

Ikke én dag for tidlig

Fredag ble Nasjonal transportplan 2022-2033 lagt fram. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) la fram et ambisiøst dokument, med storsatsinger over hele landet.

I et par uker har regjeringa kommet med drypp om hva planen vil inneholde. Hålogalandsvegen fra Langvassbukt til Tjeldsundbrua er inne med et statlig bidrag i første periode på fem milliarder kroner.

Utbygging av Andenes havn ligger også inne i første periode, med 440 millioner kroner i potten. Det er fullfinansiering av ei sårt tiltrengt utbedring av innseilinga.

Regjeringa oppretter også ei ny tilskuddsordning for fylkesvegene, hvor det totalt settes av vel 16 milliarder til utbedring av fylkesveger og tuneller.

Vesterålen er unik ved at regionen knapt har riksveger. Sortlandbrua og vegen fra Strand til Lofast-krysset er riksveg 85. Der møter den E10, som er innom Kvæfjord og Lødingen på tur til Evenes.

Ellers er det bare fylkesveger av heller dårlig standard. Det er mange humper, hull, bakker, svinger og tuneller så smale at moderne lastebiler knapt klarer å åle seg gjennom. I en region uten andre alternativ enn vegene, er god standard ei forutsetning, skal vi klare å snu befolkningsnedgangen. Unge folk vil ikke bo på steder hvor adkomsten er en dårlig asfaltert kjerreveg som blir verre om vinteren og i teleløsninga.

At regjeringa nå prioriterer Hålogalandsvegen er på høg tid. Det er en svært trafikkert veg, både som hovedtransportåre for de mange vogntogene lastet med kvitfisk og laks, og for vesterålinger og lofotinger på tur til Evenes.

Strekninga er preget av bratte og svingete bakker, smale strekninger og generelt mye dårlig veglegeme. Bortsett fra at man mister mye av utsikta til Tjeldsundet på tur nordover, vil nok de færreste savne den gamle vegtraséen.

Andenes havn er også inne i første periode, med midler til ei utbygging av havna som brukerne har ventet på lenge. At den samme regjeringa som halshugde flystasjonen kjenner si besøkelsestid og kommer med penger til havna er ikke mer enn rett og rimelig.

Regjeringa tilgodeser Vesterålen og områdene rundt med lenge etterspurte midler i NTP. Det har ikke fremstått som denne delen av landet har vært noe satsingsområde siden Erna Solberg og kompani tok over regjeringsmakta i 2013.