Kritisk: Ingmar Wåhlberg er kritisk til Bø-kirkenes økning i leiepriser. Foto: Mareno Leonhardsen

Ikke ønskelig med kulturell virksomhet i Bø-kirkene?

Av: Ingmar Wåhlberg, daglig leder, ALO Produksjoner

Kirkene i Bø har en lang og stolt historie av å være fine arenaer for kulturopplevelser. Gjennom årene har vi som arrangører fått lov til å bruke kirkerommene til å romme både konserter med sårhet, humor og ettertanke. Vi synes det er flott at kirka i Bø har denne takhøyden og inviterer til aktiv bruk av kirkene i kulturelt øyemed. Særskilt har Malnes kirke blitt en flott arena for konserter.

Fram til årsskiftet var også prisnivået for kirkene på et slikt nivå at det muliggjorde konserter her ute på yttersida som ellers ikke hadde vært mulige å gjennomføre. Å drive arrangør-virksomhet her er ingen stor butikk, og ganske ofte havner produksjonene på minus-sida. Vi driver med dette (i likhet med de fleste arrangører i distriktene) fordi vi brenner for å lage fine opplevelser og stunder for folkene som bor her ute mot havet. Ofte teller vi på knappene om et prosjekt er mulig å gjennomføre. Leienivået i kirkene i Bø har fram til i år i så måte faktisk fungert som en generator for konsert-virksomhet.

En fast og lav sum har gjort det enkelt og ubyråkratisk å bruke kirkene aktivt i arrangør-virksomheten vår. Like før jul ble det vedtatt at ikke bare skal denne faste kostnaden mer enn dobles, i tillegg innføres det nå en 15 prosent avgift per solgte billett. Dette gjør at kirkene i Bø heretter blir en av de mest kostbare stedene å arrangere konserter i Bø. Følgen av dette er klar, vår konsert-aktivitet i Bø-kirkene vil opphøre, da det er umulig å gjennomføre produksjoner med slike vilkår. Spesielt vil dette gå utover de mer smalere produksjonene, der marginene allerede er svært små.

Vi har forståelse for at det er kostnader knyttet til utleie av kirkene, men dette kjempehoppet i husleie finner vi urimelig og har store konsekvenser for vår aktivitet i bygda. Vi syns dette er en trist utvikling, og vil be kirkene i Bø om å vurdere disse endringene påny.