Fysioterapi: Hans Leo Dagsvik. Foto: Innsendt

Ikke reduser fysioterapitilbudet

I rådmannens budsjettforslag i Øksnes kommune er det lagt inn kutt i fysioterapitilbudet til innbyggerne. Dette bør ikke gjennomføres av flere grunner.

Fysioterapeuter arbeider daglig for å gi innbyggerne best mulig funksjon og evne til å klare seg selv etter skade, sykdom og operasjoner. God opptrening og rehabilitering gir bedre tilbakeføring til yrkeslivet, et mer selvstendig liv og reduserer behovet for kostbare pleie- og omsorgstjenester. Sentralt avtaleverk gjør at det er relativt rimelig for en kommune å ansette eller inngå avtale med en fysioterapeut. Det er med andre ord lite å spare og mye å tape på å redusere denne tjenesten.

Som regionleder i Norsk Fysioterapeutforbund er jeg i kontakt med mange kommuner i Nord-Norge. Fra tid til annen møter fysioterapeuter på kuttforslag i forbindelse med budsjettprosesser. Det mange politikere og rådmenn ikke er klar over, er at å kutte i en driftsavtale til en fysioterapeut utløser krav om innløsning fra kommunens side. Dette betyr at det er betydelige kostnader forbundet med å si opp en avtale. Min erfaring er at disse kostnadene aldri tas med i kuttforslagene. I tillegg kommer risikoen forbundet ved at kommunene ofte ikke kjører gode nok prosesser knyttet til en avtaleoppsigelse. Kutt i driftsavtaler har vært rettslig prøvd, og kommuner har tapt slike saker.

I stedet for å begi seg inn på et spor som reduserer innbyggernes mulighet til å få rask og god fysikalsk behandling, et spor som medfører betydelige økonomiske utlegg og risiko for søksmål, bør Øksnes kommune gå i en tettere dialog med fysioterapeutene. Sammen kan de jobbe for å utvikle tjenesten til å treffe innbyggernes behov i enda større grad. DER er det virkelig store summer å spare.

Hans Leo Dagsvik

Regionleder Norsk Fysioterapeutforbund