Datasenter: Her er flere containere kommet på plass i datasenteret der det drives utvinning av kryptovaluta på Myran utenfor Stokmarknes. Foto: Tor Johannes Jensen

Industri, naboer og offentlighet

Både naboer og politikere – og etter hvert storsamfunn – står i en diskusjon om støyproblemene rundt datasenteret på Myran i Hadsel. Regler, reguleringsplan, støynivå og tiltak engasjerer selvsagt dem som er nærmest på problemene, men også dem som har ansvar for å legge til rette både for gode boligforhold, folkehelse, og for næringsliv. Ved siden av diskusjonen om de konkrete forholdene på Myran, går en debatt om hvorvidt det skal legges til rette for – eller være tillatt med – industriell utvinning av kryptovaluta i Norge.

Midt oppi dette står også andre aktører: selskap som driver i krypto-industrien, og selskap som leier ut og legger til rette for dem.

Da naboer og en lokal folkevalgt denne uka tok opp støyen fra datasenteret på Myran gjennom Bladet Vesterålen, forsikret utbyggeren Handelsbygg at man vil gjøre det man kan for å løse forholdene. Samtidig holdt selskapet en tilbakeholden tone.

Det er ikke behagelig å stå i stormen, og det er forståelig at man ønsker å komme ut av den. Samtidig er det urovekkende at selskapet gir inntrykk av å ville holde diskusjonen unna offentligheten. Det er bra at man vil ha en konstruktiv dialog med Hadsel kommune og berørte naboer. Men det er mindre bra når man hevder at «Ingen er tjent med at vi fortsetter denne dialogen gjennom leserbrev og via tredjepart», og ønsker forståelse for at man ikke svarer på utdypende spørsmål fra media bygget på påstander fra ulike aktører. Det kom blant annet ikke noe svar på spørsmål om støymålinger og støysonekart, som har vært etterlyst.

Det er greit å søke offentlighetens oppmerksomhet gjennom avisa når man har noe på hjertet som er positivt for egen del. Men man må også være forberedt på å bli møtt med et kritisk blikk.

Uten å rette konkrete anklager mot utbyggeren her, er det lett å finne eksempler på at enkeltmennesker kan føle seg maktesløse om deres stemme går under offentlighetens radar i konflikter med større systemer, enten det er industri- og næringsinteresser, eller offentlige myndigheter. Redaktørstyrte medier kan spille en viktig rolle i å belyse slike saker, stille spørsmål og i beste fall få fram svar. Samtidig må mediene gi alle parter reell mulighet til å formidle sin side av saka.

Konflikter mellom næringsinteresser og etablerte boligområder har betydelig offentlig interesse. De berører både offentlig forvaltning, de folkevalgtes ansvar og deres handlingsrom for styring. De berører arbeidsplasser, spørsmål om arealforvaltning og folkehelse. Og de berører framtidas beslutninger i lignende saker, for eksempel i nabokommuner. Derfor er det viktig at både påstander, spørsmål og svar når fram til et større publikum. Vi tror at åpen debatt gir de beste demokratiske løsningene.

Ingen er tjent med at slike saker skal unndras offentlighetens søkelys.