Magnumfotograf Jonas Bendiksens oversiktsbilde av Myre. Foto: Jonas Bendiksen

Ingen folk, ingen verdier

Regjeringa la før helga fram sin stortingsmelding om nordområdene, profilert av utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide omgitt av bålrøyk og reinskinn. Den har selv skrudd forventningene høyt til den første nordområdemeldinga på ni år. Nettopp derfor hadde mange ventet mer luft under vingene enn å se først og fremst redegjørelser for hva som ligger i tidligere statsbudsjett.

Når et investeringsfond er det eneste konkrete tiltaket som smaker fugl, er det fare for at meldinga blir fort glemt.

Det viktigste budskapet i nordområdemeldinga, er at det har stor betydning for landets sikkerhet at det bor nok folk i landsdelen. Det er viktig for vår sikkerhetspolitiske situasjon, for beredskap, og for å utnytte de rike naturressursene landsdelen sitter på, enten det er tale om fisk, sjømat, mineralressurser, energi, strategisk beliggenhet eller rein natur. Det har regjeringa selv forbilledlig sagt i klartekst.

Men det er avstand mellom ord og handling. Nord-Norge taper dramatisk på befolkningsstatistikken. Bare til nå i år har landsdelen mistet 2.000 innbyggere. Det er ikke minst unge mennesker som forlater skuta, og det er bare noen få byer som holder stand. Det siste året har ikke engang Sortland holdt folketallet oppe. Det er mer enn urovekkende.

Vi holder ikke fortet med å ha ha ei nordnorsk befolkning som i framtida består av fem - seks byer med store, folketomme områder imellom, og vi skaper i hvert fall ikke vekst

Statsminister Erna Solberg sa selv at forskjellen på våre nordområder og andre lands arktiske strøk, er at hos oss lever, bor og virker mennesker i hele landsdelen. Nord-Norge er tynt befolket, men det er befolket, og det er et uttalt mål at det fortsatt skal være slik. Vi holder ikke fortet med å ha ha ei nordnorsk befolkning som i framtida består av fem - seks byer med store, folketomme områder imellom, og vi skaper i hvert fall ikke vekst.

Det må regjeringa erkjenne. Nordnorsk verdiskaping og beredskap skapes av levende samfunn på Andenes, Melbu, Myre, Kveøya, Lødingen, Steine og Sortland, i Vardø, Lakselv, Nordkjosbotn, på Bjarkøy, Ramberg, Rognan og Nesna. Det er i nasjonal interesse å bidra til bolyst på alle disse stedene.

Erna Solberg og Ine Marie Eriksen Søreide har tatt et viktig første steg når de erkjenner at landsdelen vår og vi som bor her er viktig for hele landet. Men det er ikke nok. Et investeringsfond er bra, men ikke nok til å løfte folketallet i mulighetenes land. Vi så ikke noe til tiltak for utdanning der folk bor. Og hva med å legge til rett for vår tids hurtigrute-revolusjon som knytter landet sammen, gjennom billige flybilletter og gode ruter for hele landsdelen, og flere skritt for å få veinettet til å henge sammen? Vi venter ennå, Erna!