Innlandet: Arne-Reidar Johansen (t.v.) og Stig Sørmo. Foto: Håvard Skogly Mækelæ

Innlandet skole – tiltak som gjør oppstart av undervisningen mulig fra august 2022

Av: Arne-Reidar Johansen og Stig Sørmo, representanter i Hadsel kommunestyre

Da kommunedirektøren la fram forslag til budsjett for 2022 inneholdt det nedlegging av Innlandet skole fra 1. januar i år.

De folkevalgte aksepterte ikke å legge ned skole- og barnehagetilbudet i denne delen av Hadsel og tilførte enstemmig 4,8 millioner per år til fortsatt drift i planperioden 2022-25.

19. mai opphevet kommunestyret flertallsvedtaket av 28. mars om å utrede Innlandet alderssenter også som bygning for skole- og barnehage. Flere av de som hadde stemt for, hadde til media sagt fra om at det vedtaket var lite gjennomtenkt.

Det møtet vedtok også som punkt 1 at det skulle igangsettes strakstiltak som ivaretar oppstart av undervisningen ved Innlandet skole fra august 22.

I punkt 2 sak 45/ 22 bes om utredning av alternativer med utgangspunkt i renovering av dagenseksisterende lokaler, nybygg med moduler eller tradisjonelt nybygg. I flere innlegg er det blitt understreket at renovering av eksisterende bygg, ikke nødvendiggjør bruk av tek 17. De aller fleste skoler er bygd og driftes etter tek 10, noe som gir lavere pris. Det forutsettes at nåværende rom vil eksistere som før, slik et flertall gikk inn for i kommunestyret 16. juni.

13. juni hadde skolens samarbeidsutvalg møte. I et enstemmig vedtak sa SU fra om at de ikke ville ha de brukte modulene som kommunedirektøren hadde funnet tak i på Overhalla. Utvalget ønsket at man tok seg tid til en hensiktsmessig utredning både av renovering og nytt.

Som folkevalgte har vi lagt vekt på foreldrenes og personalets ønsker, og vi støtter det som ble vedtatt av et klart flertall 16. juni. Da ble det på nytt understreket at skolen skal starte opp nå i august i dagens lokaler, og de folkevalgte gjentok at de skulle gås videre både med nybygg, restaurering og modulbygg.

Vi nærmer oss nå august måned, og nytt skoleår står for døren. Nærmest daglig kjører vi forbi Innlandet skole. Det ser ikke ut som kommunen foretar seg noe som helst på stedet, og det undres vi over dersom kommunestyrets vedtak skal kunne etterleves.

Med denne henvendelsen ber vi om å bli orientert om hvordan kommunedirektøren tenker å oppfylle vedtakene om oppstart av nytt skoleår i dagens lokaler.

Vi vurderer saken meget viktig og sender kopi til våre lokalaviser. Det samme også til skolens samarbeidsutvalg.