Penger: Illustrasjonsbilde. Foto: Håvard Skogly Mækelæ

Inntektsløftet kan ikke komme for tidlig

Det er store forventninger til Jonas Gahr Støres nye regjering, som skal bestå av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

I vår gikk bønder over hele landet til aksjon i forkant av jordbruksforhandlingene. Det ble fortalt mange historier om økte kostnader og strammere marginer for de som driver innen jordbruket.

Over mange år har utgiftene til driftsmidler som er nødvendig for gårdsbrukene gått i været, samtidig som inntektene mer eller mindre har stått på stedet hvil.

Tilbudet fra landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) ble avvist, da utgangspunktet var så langt unna kravet at bondeorganisasjonene ikke så det hensiktsmessig å i det hele tatt starte forhandlinger.

Siden mai har prisene på stål, betong og trevarer gått enda mer opp, gjødselprisene har skutt i været, og i sitt forslag til statsbudsjett vil Erna Solbergs regjering pålegge bøndene 62,9 millioner kroner i økte utgifter, gjennom ei økt CO2-avgift.

Tirsdag kveld informerte Felleskjøpet om at de inntil videre stopper alt salg av kunstgjødsel. Årsaken er ei kraftig økning i prisen på naturgass, som igjen påvirker produksjonen av amoniakk, en sentral ingrediens i kunstgjødsel.

Kommunikasjonssjefen i Felleskjøpet tegner et bilde av et internasjonalt gjødselmarked ute av kontroll. Bjørn Gimming, som er leder i Norges Bondelag, håper bøndene får den kunstgjødsla de trenger, men frykter det kan bli dyrt.

I etterkant av det såkalte bondeopprøret, ble alle partiene på Stortinget utfordret på hva de vil gjøre for å øke bøndenes inntekter. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært klar på at noe må gjøres for å sikre bedre lønnsomhet i landbruksnæringa.

Fra hele landet fikk man som en følge av bondeopprøret høre om stadig flere nedlagte gårdsbruk, og unge bønder som teller på knappene. Det er bare noen få måneder siden, men situasjonen har forverret seg.

Den påtroppende regjeringa har en stor jobb foran seg når det gjelder å løfte inntektsmulighetene i landbruket, og tiltakene kan ikke komme for tidlig.