Glad: Terje Olav Hansen og olje- og energiminister Kjell-Børge freiberg Foto: Michal Reinholdtsen

Intet nytt på Fiskebøl

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) besøkte Fiskebøl mandag morgen for å gjøre det klart at det skal bygges et testsenter på industriområdet i bygda som en del av det nasjonale senter for oljevern og marint miljø. Han slo fast at det er tatt en beslutning om «å gå videre», men kunne ikke si når det skal skje eller hva som skal etableres.

Det er hyggelig og forsåvidt viktig at saka holdes varm, men den som har fulgt saka vil vite at olje- og energiministeren ikke hadde noe nytt å tilføye. Forsikringen hans er nøyaktig den samme som er kommet fra regjeringa flere ganger før.

«Jeg kan forsikre at regjeringa har dette høyt oppe på dagsorden og vil sørge for at Senter for oljevern og marint miljø også etableres i Fiskebøl, skrev samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i svaret på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap) i juni.

«Vi har etablert Somm, og det er planen at det skal etablere seg også på Fiskebøl. Det har vært mye styr rundt utredningen som skal se om det er behov for noe supplerende i Horten til det som skal etableres på Fiskebøl. Men dette er ikke aktivitet som skal konkurrere ut det som er planlagt i Vesterålen og Lofoten», sa Dale i januar.

«Det kommer arbeidsplasser knyttet til det, det er helt sikkert», sa statsminister Erna Solberg (H) om Fiskebøl og Senter for Marint Miljø da hun besøkte Vesterålen i august.

Underveis i prosessen i fjor høst og i vinter ble det skapt usikkerhet, fordi Kystverkets testsenter i Horten gjennom en felles utredning framsto som en mulig konkurrent. Derfor er det desto viktigere for Fiskebøl, Hadsel, Vesterålen og Lofoten å få avklaringer.

I høst er det seks år siden regjeringa Solberg sa i Sundvolden-plattformen at man ville etablere et oljevernsenter i Lofoten og Vesterålen. Senteret er etablert med en kontordel i Svolvær, men den praktiske delen for utvikling og testing av metoder og utstyr i felten, er like svevende som i 2013. Man kan forstå at det tar tid å etablere en helt ny statlig etat, og at et grundig forarbeid er viktig for at man skal skape noe som har en rell funksjon og viser seg levedyktig på sikt. Men likevel: Seks år er lenge, også i et slikt perspektiv.

Da olje- og energiministeren inviterte til møte på Fiskebøl denne uka, var det derfor mange som hadde forventning til noe mer konkret enn en gjentagelse av forsikringene som var gitt fra før. Det fikk de ikke, ut over at det ble tørket støv av gamle lovnader.