Ny forsvarsplan: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er fornøyd med regjeringas nye forslag til langtidsplan for Forsvaret (LTP). Foto: Skjermdump / regjeringen.no

Intet nytt under sola

Fredag la regjeringa fram langtidsplanen for Forsvaret. Det første utkastet ble presentert med pomp og prakt i april, men opposisjonspartiene savnet presiseringer og et kortere tidsperspektiv, og sendte den tilbake med beskjed om å prøve igjen.

Midt på dagen fredag var det duket for pressekonferanse, og litt spenning var knyttet til hvordan regjeringa hadde taklet bestillinga fra opposisjonen. Lokalt i Vesterålen var det knyttet spenning til om og eventuelt hvordan langtidsplanen la føringer for Andøya flystasjon, og videre bruk av arealene.

Da planen ble presentert i april, ble Andøya og fremtidig bruk av arealene på flystasjonen knapt nevnt. I mellomtida har vi fått ny forsvarssjef, og en indikasjon på hvilke arealer som kan bli avhendet og stilt til disposisjon for sivile formål.

Det var derfor ikke uten grunn at man på Andøya med litt spenning ventet på hva forsvarssjef Frank Bakke-Jensen hadde å si om saka. Men som mange dessverre ventet, var det lite nytt om Andøya.

Det står fortsatt helt uklart når det kan ventes at sivile aktører får tilgang til arealene inne på flystasjonen.

Det er også rart at når Forsvaret selv gir uttrykk for at det er behov for å holde store arealer i drift, så settes det kun litt midler av til vedlikehold. Det gir signaler om at behovet for arealer inne på flystasjonen er mindre enn hva arealet som ønskes videreført tilsier.

Da kan en spørre seg hvorfor det frigis så lite areal hvis behovet er så lite som midlene til vedlikehold vitner om.

Forsvarsministeren har uttalt at det er Forsvaret som skal tilpasse seg det sivile, og ikke motsatt. Hvorfor Forsvaret da skal eie området som i dag utgjør den operative delen av Andøya flystasjon, når regjeringa samtidig sier at behovet nesten er ikke-eksisterende, henger rett og slett ikke på greip, og her må regjeringa bringe klarhet i hva som er riktig.

Det var nok ikke mange som hadde ventet de store endringene i langtidsplanen, skjønt erfaringa med Solberg-regjeringas syn på egne forsvarsplaner skulle være indikasjon nok på at det ikke ville komme noe nytt.

Så spørs det hva opposisjonen sier. Ei av bestillingene de ga var at tidsperspektivet skulle kortes inn til fire år, som er normalen. Det har regjeringa gjort, men å dele en sum på to kan opposisjonen også gjøre. Det spørs om de godtar regjeringas nye plan. Den inneholder ikke mye nytt.