Sortland barneskole

Is i magen

Ingenting er avgjort om ny skole og idrettshall på Sortland. Torsdag bestemte kommunestyret å ta en ny runde. Nå skal kommunedirektøren utrede flere alternativer: Ny barneskole, idrettshall og svømmehall i Lamarka, ny barneskole i skolekvartalet, idrettshall og svømmehall i Lamarka, idrettshall og svømmehall i skolekvartalet, hall på Strand, og konsekvenser for skoleskyss i begge alternativene for plassering av skole.

Det opprinnelige forslaget fra kommunedirektøren var å bygge ny skole i dagens skolekvartal. Flertallet i formannskapet ville bygge ny barneskole og flerbrukshall sør for Blåbyhallen, men nå er saka altså tilbake hos kommunedirektøren.

Politikerne har tatt en nødvendig pustepause.

Beslutningen er stor og vil påvirke foreldre, barn – og utviklingen av Sortland som by – i mange tiår framover. Da er det nødvendig å kvalitetssikre at man kjenner konsekvensene både for Skolekvartalet, for beboere som bor nær skolekvartalet, og for framtidig utvikling av byen mot sør. Dessuten bør man vite mer om hva dagens nærhet til sentrum faktisk betyr for skolen og elevene, og følgene av større avstand til sentrum.

Det viktige er å ta en god beslutning som fremdeles skal holde vann om 20 år.

Det er også nødvendig å gå grundig gjennom de økonomiske konsekvensene av ulike alternativ. Bladet Vesterålen skrev før helga at en ny skole, idretts- og svømmehall i Lamarka vil koste 718 millioner kroner, mens en løsning i Skolekvartalet vil koste under halvparten. Samtidig er det ulikt innhold: i Lamarka er det snakk om en nybygd idrettshall, noe man ikke får i Skolekvartalet. Og så er det altså flere mulige alternativ enn de som så langt har vært lagt fram.

Når administrasjonen nå må gå en ekstra runde, er det ikke sagt at verken kommunedirektørens eller formannskapets forslag var feil. Det viktige er å ta en god beslutning som fremdeles skal holde vann om 20 år. Da kan det være verd å ha is i magen nå.

Med en ekstra runde før beslutningen tas, legger politikerne også til rette for at folk kan komme til orde, og at ulike grupper og interesser får være med på å belyse helheten best mulig.

Handlekraft er ofte bra, men noen ganger er det også rett å ikke forhaste seg. Denne gangen gjorde Sortland kommunestyre rett i å gi alle parter ekstra tid til å få et solid grunnlag på bordet før avgjørelsen blir tatt.