Stort behov: Det er stort behov for sykepleiere og helsefagarbeidere i landsdelen. Foto: Inger Merete Elven

Jakten på arbeidskrafta

Flere virksomheter her i landsdelen sliter med å rekruttere arbeidskaft med riktig kompetanse enn ellers i landet, ifølge Konjunkturbarometeret fra Sparebanken Nord-Norge. Det gjelder både i offentlig og privat sektor.

Bladet Vesterålen har fortalt mye om hvordan kommunene jakter på sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi er vel kjent med import av arbeidskraft, bruk av vikarbyråer og bemanningsbyråer for å bøte på mangelen.

I næringslivet har mangelen på kokker fått mye oppmerksomhet. Næringslivsavisa Opptur, som Bladet Vesterålen ga ut sist uke, fortalte om Mads Pedersen, som er automatikerlærling hos Lerøy Norway Seafoods på Melbu og ettertraktet hos industribedrifter av mange slag her i distriktet. Konjunkturbarometeret rapporterer dessuten om store utfordringer med å få tak i tømrere og rørleggere. Ifølge Statistisk Sentralbyrå, som har framskrevet etterspørselen etter arbeidskraft mot år 2040, vil etterspørselen øke mer enn arbeidsstyrken etter nettopp slike yrkesgrupper. Det er ikke gitt at alle vil få jobb som krever høyere utdanning.

Gjennom mange år har høyere utdanning vært framsnakket som veien å gå for unge som vil inn i arbeidsmarkedet. Selv om mange arbeidsplasser blir rasjonalisert bort gjennom ny teknologi, vil det stadig trengs folk som faktisk kan få arbeid fagmessig solid utført. Noen må faktisk bygge husene, sørge for at produksjonlinjene i industrien ikke stopper opp, stelle de syke og omsorgstrengende, og lage maten både i institusjonenes storkjøkken og på restaurantene som skal gi gjestene en minneverdig opplevelse.

Da er yrkesfaglig utdanning en trygg og solid vei å gå. Underskuddet på arbeidskraft er her allerede, og det er kamp om folk med rett kompetanse. Navs bedriftsundersøkelse i vår bekreftet at mange arbeidsgivere ikke får tak i ansatte med riktige kvalifikasjoner. Helse og omsorg, bygg og anlegg, og reiseliv går igjen, sammen med fiskeri og sjømat.

Elevene som går ut av ungdomsskolen har hatt et solid tilbud av yrkesfaglige retninger på videregående skoler i Vesterålen. Det er svekket, men ennå innholdsrikt. Samtidig må voksne som ønsker å omskolere seg til yrker det er behov for, få gode muligheter til å tilpasse seg til etterspørselen i næringslivet. Det er nødvendig for at nordnorske bedrifter skal kunne fortsette å utvikle seg, og for at folk skal få tilbudene de trenger. Her kan den nye lærlingeskolen i Lofoten og Vesterålen spille en viktig rolle for å matche framtidas arbeidstakere med bedriftene som spør etter dem.