Jarle Meløy - minneord

Engasjert: En kulturdelegasjon fra Island og Irland besøkte Vesterålen i 2006 for å utvikle et samarbeid. Jarle Meløy orienterte da engasjert om Nyksund. Foto: Privat

Døyr fe,

døyr frendar;

døyr sjølv det same.

Men ordet om deg

aldri døyr

vinn du eit gjetord gjævt.

(Håvamål - vers nr. 76)

Jarle Meløy er død. Hans gjerning er over, men minnene lever i hele Øksnes og langt utover vår kommune.

Jarles interessefelt var enormt: Idrett, særlig fotball, revy, korsang, lokalhistorie, politikk og skole. Jarle var på veg hele livet, på søken etter nye utfordringer, nye løsninger og nye initiativ. Han elsket å «se det hele litt fra oven» - som han sang i en revyvise. På alle disse feltene er det to begreper jeg knytter til ham: Kvalitet og kompetanse. Han virket hele livet for nettopp å heve kvalitet og kompetanse i sitt kjære Øksnes.

I hans periode som skolesjef ble det bygget ikke mindre enn 5 nye skoler, og innholdet i skolene ble endret på en måte som vakte oppmerksomhet også på regionalt nivå, på fylkesnivå og på landsnivå. På 70-tallet ble det startet et prosjekt rettet mot unge som ikke fant seg til rette i skolen. Øksnes ble med i dette prosjektet og kom til å få vesentlig betydning for innholdet. I stedet for «spesialundervisning» eller «spesielt tilrettelagt undervisning» fant Jarle opp begrepet «Utvida opplæring» For ham var nemlig den lokale «kjentmannskompetansen» fra primærnæringene en vesentlig kompetanse for alle unge øksnesværinger – også for dem som søkte utdanning og slo seg ned andre steder. Flere følgende prosjekter fulgte opp denne pedagogiske overbevisninga.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jarle Meløy sørget for at kommunen fikk den første kommunale veileder i musikk og den første kommunale veileder i idrett i regionen. En drivkraft for dette var hans overbevisning om kulturens og idrettens betydning for læring generelt.

Jeg var så heldig at jeg fikk være med Jarle på hans berømte «tenkeloft». Der var det først og fremst spennende; idéer og mulige og umulige planer og tiltak – og masse humor. Det er slikt man lærer av, det er slik man finner en retning – slik Jarle ofte gjorde.

Jarle Meløy var også kontroversiell – som alle som vil mye! Kanskje var det også for at han ofte evnet «å sette problemer under debatt» - en saklig og inkluderende debatt hvor målet var å finne det største felles mulitplum for dagen og for framtida.

Jeg er takknemlig for min «læretid» sammen med Jarle både som pedagog og egen ledergjerning.

Theodor Lind