Kritisk: Hadde man bare gjennomført en konseptvalgvurdering, slik man er pålagt, før man besluttet hvor P-8 skulle baseres, kunne alt dette vært unngått. Det gjorde man ikke, skriver Jacob Børresen. Foto: Forsvaret

«Jeg vet hvem jeg har tillit til i spørsmålet, for å si det sånn»

Av Jacob Børresen, pensjonert flaggkommandør

Forsvarsministeren omgår eller bagatelliserer Johnny Skaars kritikk i kjent stil.

Les også
Evenes er ikke et prestisjeprosjekt

At han ikke har investert prestisje i prosjektet er en påstand. Leserne kan jo selv vurdere hvor troverdig den er.

At Forsvarsdepartementet (FD) ikke fratok en tungt kvalifisert medarbeider, som hadde konkludert med Andøya, videre saksbehandlingsansvar i denne saken er også en påstand. Og her står påstand mot påstand. Jeg vet hvem jeg har tillit til i spørsmålet, for å si det sånn.

Les også
Forsvarsdepartementets systematiske arroganse

Det er utvilsomt riktig at det i et lengre perspektiv er billigere å drive en flystasjon enn to. Hvor mange år det vil ta før regnskapet går i pluss, er avhengig av hvor mye som må investeres på Evenes, og hvor mye som kan tjenes inn på å flytte fra Andøya. Nå vet vi at det for det første blir svært mye dyrere å legge til rette for P-8 på Evenes enn beregnet.

For det andre sprakk forutsetningen om at all militær virksomhet på Andøya kunne opphøre og at Forsvarets arealer der, i sin helhet, kunne overdras til sivil virksomhet. Så når regnskapet omsider vil gå i pluss er et åpent spørsmål. 
Men om denne diskusjonen skal ha mening, forutsetter jo det at Evenes kan etableres som en velfungerende flystasjon og operasjonsbase for P-8. Det vet alle som har kompetanse til å vurdere det, og som ikke er forhindret av sin lojalitetsplikt, ikke er tilfellet. Og det er dette som er sakens kjerne.

Til slutt om forsvarsministerens påstand om at den sikkerhetspolitiske situasjonen, og at den økende trusselen tilsier at Forsvaret må samle sin virksomhet på ett sted for felles beskyttelse. Det motsatte er faktisk tilfelle: Det eksisterer ikke noe fullgodt forsvar mot kryssermissiler og taktiske ballistiske missiler. Den eneste måten man kan sikre seg er gjennom spredning. Det er det ikke plass til på Evenes, i motsetning til på Andøya.

Det regjeringen gjør med å satse på konsentrasjon på Evenes er å konstruere ett fett høyverdimål som vil ha første prioritet hos fienden ved et forkjøpsangrep eller i den innledende fasen i en konflikt, fordi man med ett slag kan sette både Norges kampfly- og MPA-kapasitet ut av spill.

Den eneste mulige forklaringen på denne dårskapen er at regjeringen innerst inne ikke tror noe på at det kan bli krig, og at den derfor kan tillate seg å legge sivile, bedriftsøkonomiske, kriterier til grunn for struktureringen av Forsvaret. Men selv målt etter slike kriterier faller P-8 til Evenes gjennom.

Hadde man bare gjennomført en konseptvalgvurdering, slik man er pålagt, før man besluttet hvor P-8 skulle baseres, kunne alt dette vært unngått. Det gjorde man ikke. Og tatt med buksene nede, er det eneste som driver dette ulykkelige prosjektet videre, politisk prestisje.

Jeg gremmes!