Asfalt: Karl Glad Nordahl. Foto: Inger M. Elven

Kan dette med skikkelige veger på og rundt lille Sortland virkelig være så vanskelig? Det er jo ikke snakk om noen form for autostrada

Av: Karl Glad Nordahl

Tidlig på året, allerede før det ble skikkelig vår begynte folk på Sortland og i områdene omkring å glede seg til ny asfalt på nedslitte veger. – Det er listet opp en lang rekke veger/gater, med behov for ny asfalt, gjengitt i Bladet Vesterålen 20. juni. – Kanskje ville til og med gamle grusveger få asfalt…

Sortland kommune har satt av 6,5 mill kroner til arbeidet, og anbud ble utlyst på vårparten. Siden er det blitt ganske så stille.

Nå er mesteparten av beste tiden for godt asfaltarbeid snart over, men ingenting synlig er skjedd! – Det er riktig nok registrert skraping av enkelte grusveger – men med nye hull etter første dags regnvær.

Kan dette med skikkelige veger på og rundt lille Sortland virkelig være så vanskelig? Det er jo ikke snakk om noen form for autostrada. – Hvem skal man skylde på?

Ansvaret

Ansvaret for gjennomføring også av asfalteringsplanen har selvsagt teknisk etat med sin sjef. – Men heller ikke «politisk nivå» med ordfører i spissen kan toe sine hender og rolig goda at ingenting skjer. Man må kort sagt over til praktisk asfaltarbeid. – Sortland-vegenes manglende standard er velkjent, og planlegging skulle selvfølgelig vært ferdig lenge før snøen gikk. – Sommeren er som velkjent kort her hos oss, og den må utnyttes maksimalt for best mulig resultat.

Åsvegen er en av de aller verste og og samtidig mest trafikkerte vegene hvor ny asfalt er nødvendig. Her har man etterhvert forstått at det vanskelig kan bli asfalt i år. Først må det nemlig legges nye rør, ellers blir det fort dobbeltarbeid. – Akkurat det kan man kanskje forstå, men vanskelig godta som grunn til at ingenting skjer. Forarbeidet på denne vegen før asfaltering må kunne igangsettes omgående.

Hovedspørsmålet er om det kan ventes asfalteringer før vinteren – eller om det fortsatt må kjøres slalåm mellom de samme gamle hullene?

Tålmodigheten er for lengst oppbrukt og innbyggerne venter at noe skjer omgående.