Kanselleringer: Innstilte ferger har satt kraftig preg på sambandet Lødingen - Bognes de siste ukene. Rederiet Torghatten Nord ville vært tjent med større åpenhet om utfordringene. Foto: Svein Rist

Kansellert kommunikasjon

De siste tre ukene har rederiet Torghatten Nord meldt om kansellerte fergeavganger mellom Lødingen og Bognes 18 dager. Som hovedregel har det vært flere innstilte avganger daglig. De har i hovedsak vært forklart med mangel på mannskap, tekniske problemer. Statens Vegvesen opplyser at Torghatten Nord har fått gjentatte bøter for ikke å opprettholde regulariteten på sambandet i sommer.

Rederiet forholder seg ikke til spørsmål og kritikk. Sist uke gjorde man det klart at bare administrerende direktør kunne svare på spørsmål om kanselleringene, men samtidig var direktøren utilgjengelig og besvarte verken telefoner, meldinger eller e-poster fra Bladet Vesterålen. Det har til slutt lyktes oss å få skriftlige svar fra en underordnet, med kun nødtørftig informasjon.

Det er forståelig at tekniske problemer kan oppstå. Mannskapsmangel er ei kjent utfordring fra flere fergesamband og rederier, og styrking av rekrutteringa til maritime næringer, er et stort og viktig tema som fortjener en egen diskusjon.

Nå er det de ansatte på fergedekket som må ta støyten, mens man har en direktør som ser ut til å gjemme seg for offentligheten.

Men Torghatten Nord opererer i ett av Nord-Norges største fergesamband på oppdrag fra det offentlige. Først og fremst medfører det et ansvar for å gjøre jobben man har påtatt seg. Der har rederiet sviktet i sommer.

Når man ikke klarer å utføre et offentlig oppdrag om å opprettholde viktig infrastruktur, har offentligheten krav på informasjon, også ut over knappe meldinger om de enkelte innstilte avgangene. Rederiet ville dessuten hatt alt å tjene på å opplyse grundig om årsaken til gjentagende tekniske problemer, og om mannskapssituasjonen. Kanskje det kunne skapt forståelse for Torghattens utfordringer blant fortvilte og utålmodige passasjerer på kaia. Nå er det de ansatte på fergedekket som må ta støyten, mens man har en direktør som ser ut til å gjemme seg for offentligheten. Som om det skulle hjelpe.

Det er grunn til å minne om at man har et ansvar for åpenhet når man driver for skattebetalernes penger, selvsagt innenfor de rammene oppdragsgiveren har satt. Det er også grunn til å minne om at åpenhet faktisk svarer seg, fordi det kan skape både forståelse og sympati for utfordringene.

Torghatten Nord har en lang vei å gå, først og fremst for å gi det fergetilbudet man har forpliktet seg til, og dernest for å kommunisere åpent og tydelig om sine utfordringer. Selv om man kansellerer fergeavganger, bør man ikke kansellere kommunikasjonen med omverdenen.

Rederiet har kontrakt om å operere sambandet mellom Bognes og Lødingen ut 2023, og har også vunnet anbudet for den neste kontraktsperioden. Da stilles nye og strengere krav til regularitet. Man kan si at det er på høy tid.