Et tre dekorert til Valentinesdag.

Kjærlighetsdagen

Av: Nina K. Johansen, avdelingsdirektør for barn og familier Bufetat, region nord

Valentinsdagen er en god anledning til å vise sin kjærlighet til partneren, i form av kjærlige ord, tjenester, tilstedeværelse, eller gaver. Det å føle seg elsket av noen gjør godt! Også etter valentinsfeiringen er det lurt å gjøre gode grep for å bevare kjærligheten.

• Gjør forpliktende, gode avtaler med partneren. Eksempler på dette kan for eksempel være å invitere kjæresten til en date hvor telefon og alle former for data er skrudd av. Overrask partneren din med en invitasjon til en helt ny og annerledes aktivitet. Det er lurt å snakke om hva dere liker å gjøre sammen, og gjør mer av det! Hva dere gjør er ikke så viktig, bare det innebærer noe dere begge liker. Par som deler gleder og i tillegg har et godt vennskap er villig til å satse ekstra på forholdet. Dette inkluderer også drømmer for fremtiden; Hva ønsker vi? Hva håper vi på? Samtaler omkring disse temaene kan bidra til å styrke vi-følelsen og jobbing mot felles mål for fremtiden.

• Når dere går fra hverandre om morgenen sørg for at du vet litt om hva som skjer i livet til partneren din gjennom dagen. Når dere møtes igjen, sett av litt tid til å oppdatere deg på hvordan den andre har hatt det gjennom dagen. Lytt aktivt til hva den andre forteller. Ikke vær opptatt av å finne løsninger eller gi gode råd, vent til du blir spurt. Vær raus og sørg for at du jevnlig oppdager noe partneren er, eller gjør, som du setter pris på og fortell det til hverandre.

• Uenighet, skuffelser og konflikter oppstår i alle parforhold. Ta ansvar for å sette av tid for å snakke om dette i en passende atmosfære. Snakk en av gangen om hvordan det oppleves og lytt til hverandre, og om nødvendig gjengi hva du har forstått av hva den andre har sagt, før du forteller din versjon. Snakk og om hva som blir den felles forståelsen av det som er vanskelig. Bruk tid til å finne løsninger, snakk gjerne flere ganger – det kan kanskje være nødvendig for en av dere. Vær villig til å tilgi og legge bak dere, men ikke før dere har funnet en felles løsning.

Familievernkontorene i Nord-Norge ønsker alle par en flott feiring av kjærligheten og oppfordrer til å søke hjelp i tide om dere trenger det. Familievernkontorene gir et gratis tilbud til alle par og familier som trenger hjelp og støtte.