Innskriver: Karl Rasmus Dahle. Foto: Elina Nordhagen Rydland

Klima eller olje – valget er ditt

Av: Karl Rasmus Dahle, Andøy Venstre

En skulle ikke tro det, men lille Norge er godt oppe på 10-på topp lista over verdens største eksportører av utslipp. Argumentet for mer oljeleting – som vi hører fra oljepartiene (Høyre, Ap, Frp og Sp – er at hvis Norge produserer mindre olje, vil andre land produsere mer. Jeg begynner å lure på hvor disse partiene var da Parisavtalen ble inngått. Så vidt jeg erindrer forpliktet Parisavtalen landene til å halvere de globale klimagassutslippene innen 2030 og sørge for at verden er utslippsfri innen 2050.

For å nå målene om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader er disse kuttene en nødvendig forutsetning . Videre er det også grunn til å spørre disse «store» partiene om de virkelig tror at verdenssamfunnet kommer til å godta at noen andre land overtar vår produksjon hvis vi sluttet å lete etter mer olje og gass?

En reduksjon av etterspørselen etter olje og gass vil være en effektiv måte å nå målene på og for å få dette til, vil CO2-avgiften være et helt avgjørende virkemiddel. Klimautfordringene vi står ovenfor kan ikke løses uten en overgang fra det fossile til det fornybare. Derfor må det grønne skiftet komme raskt.

Norge er uten tvil en betydelig oljenasjon som har bygd mye av sin rikdom på oljeinntektene. Derfor – når det internasjonale energibyrået IEA og FNs generalsekretær ber om det – bør vi føle oss forpliktet til ikke å utvinne nye oljefelter. Som land har vi råd til dette. Norge kan leve godt på avkastningen av oljefondet i flere generasjoner.

Klimapolitikken og oljepolitikken har i denne valgkampen stått sentralt – og – det er tydelig at FNs sjokkerende klimarapport kom «som julekvelden på kjerringa» på de store partiene. Dette var de ikke forberedt på. FNs klimarapport har «vitalisert» valgkampen - noe jeg er glad for. Klimaet er blitt hovedtema i partidebatter, på skolen og på arbeidsplassene. Med rette frykter folk hva som vil skje med verden dersom den globale oppvarmingen fortsetter.

Høyre, Ap, Frp og Sp – som vil fortsette letingen – har møtt sterk motvind på oppløpssiden. Derfor var det nok i ren desperasjon etter å komme på offensiven at Høyre for et par dager siden slapp nyheten om at regjeringa vil legge om oljeskatten.

Oljeskatten er overmoden for en omlegging. Endringen burde ha vært fremmet tidligere i sommer. Da hadde den sluppet beskyldningen om at det er et valgkamputspill. På landsmøtet sitt avviste Høyre forslaget om å endre oljeskatten. Men det var før klima og olje ble de heteste potetene i valgkampen. Etter at klima ble et viktig valgkamptema, gikk Høyre sammen med KrF og Venstre inn for å endre oljeskatten. Klart at Venstre da ble jublende glad .

Fra Ap har det ikke kommet noe nytt på klima og oljefronten. Men når ungdommen bare får presset dem en stund til for å få slutt på letingen etter mer olje og gass – og Ap har fått spurt fagbevegelsen - vil nok Ap finne «sin besøkelsestid» inne.

Det ser ut som den grønne bølgen kommer til å oversvømme oljepartiene (Høyre, Ap, Frp og Sp) på valgdagen. Men tør klimapartiene å samle seg bak et kraftfullt oljeultimatum for å tvinge makta til handling? Klimasaken har fått fart på mange velgere. Målingene viser framgang for klimapartiene. Venstre som i mange måneder har ligget stabilt under sperregrensen på fire prosent, har kommet seg over denne. SV, MDG og Rødt gjør det bra på målingene. Dette er partier som vil ha slutt på oljeletingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Velgerne avgjør på valgdagen 13. september - stem grønt, godt valg.