Satellittbase: Arbeidet på tomta i Andøy er i gang. Foto: Andøya Space

Kloke ord som må følges opp med handling

8. oktober i fjor ga den da avtroppende Solberg-regjeringa klarsignal for satellittbasen på Andøya. Arbeidet på tomta ved Børvågen er allerede i gang – og Andøya Space jobber beinhardt med storsatsinga.

Ringvirkningene kan bli store. Satellittbasen vil potensielt kunne bidra til flere hundre nye arbeidsplasser i Andøy. For lokalsamfunnet er det kjærkomment, all den tid Luftforsvarets stasjonsgruppe på Andenes legges ned når Orion-flyene fases ut neste sommer.

Satellittbasen handler om mer enn Andøy. Og om mer enn Vesterålen. Dette er et nasjonalt prosjekt. I fjor høst omtalte Erna Solberg startskuddet for utbygginga som «norsk romvirksomhet 2.0». Det er ikke uten grunn.

Det er heller ikke uten grunn at Støre-regjeringa var så tydelig på viktigheten av satsinga i Hurdalsplattformen. I regjeringserklæringa varslet Ap og Sp at de vil satse på romindustrien, blant annet gjennom aksen Andøy–Narvik–Tromsø–Svalbard. «Vi vil arbeide for et nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø og et nasjonalt innovasjonssenter for rombasert virksomhet på Andøya, og utnytte næringspotensialet i at Andøya Spaceport nå realiseres», er det konkrete løftet.

Denne uka var næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) på reise i Tyskland. Der møtte han blant annet Isar Aerospace – selskapet som har signert en langsiktig avtale om å skyte opp små satellitter fra den nye romhavna i Andøy, og som allerede har etablert seg med ansatte i kommunen.

Det er positivt at statsråden prioriterer slike besøk. Førstehånds kunnskap om utviklinga i Andøy, både fra Andøya Space selv og deres samarbeidspartnere, er gull verdt nå som prosjektet så smått begynner å reise seg.

Samtidig uttrykker Vestre tydelig at regjeringa er med på laget videre. Det er viktig. Viktig er også oppfølginga av fiskeriene – og dialogen med denne særdeles viktige næringa om sameksistens.

Næringsministerens understreking av at det skal bygges et nasjonalt innovasjonssenter for rombasert virksomhet på Andøya er ikke til å misforstå. Ei heller den klare ambisjonen om å skape en framtidsrettet industri som gjør at man kan utnytte næringspotensialet i at satellittbasen realiseres.

I sum er dette kloke ord fra Vestre. Nå er det viktig at ordene følges opp med handling, slik at satellittbasen blir det norske eventyret den har potensial til å bli.