Stor feiring: I Kvæfjord ble Samefolkets dag behørig markert. Foto: Atle Trondsen

Klokere med årene

NRK Nordland fortalte torsdag om fylkesmann i Nordland, Tom Cato Karlsen, som har lært seg lulesamisk.

Karlsen sier at han også er Fylkesmann for det samiske, som har stor plass i det nordnorske samfunnet. Han innrømmer riktignok at han også har lært seg språket av private grunner, fordi han er det han betegner som språknerd, og liker å lære nye språk.

NRK viser også til Karlsens uttalelser om det samiske fra noen år tilbake. Da han som ordførerkandidat for Bodø Frp ble spurt om hva han syntes om at Bodø skulle få samisk navn, svarte han at han syntes det hele var et tulleforslag, og at han ville bli ordfører for Bodø, og ikke Bådåddjo.

Heldigvis har Karlsen – som han selv sier – blitt klokere med årene, og beklager uttalelsene sine fra tidligere.

Torsdag var ble Samefolkets dag markert over hele landet, med arrangement og tilstelninger i skoler og barnehager, på arbeidsplasser og på forsamlings- og kulturhus over hele landet. Aviser markerte dagen med samiske artikler og forsider, og NRK viet kvelden til samisk festsending.

På Sortland fikk deltakerne på festmarkeringa høre innlegg fra medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen, Marit Myrvoll. Kommisjonen skal granske hvordan samene som folkeslag ble undertrykket av den norske stat, hvordan dette har påvirket majoritetsbefolkningens syn på samer, kvener/norskfinner og undersøke betydninga av fornorskinga frem til i dag. Videre skal kommisjonen foreslå tiltak som bidrar til videre forsoning.

Fornorskingspolitikken har satt varige spor, som etterkommere etter samer og kvener merker virkningene av i dag. Mange aner ikke at de har samiske aner, rett og slett fordi foreldre og besteforeldre valgte å holde det skjult.

Virkningen dette hadde på befolkninga finner vi spor av i våre dager. Fremdeles er det mange som jobber mot at den samiske historia skal gjøres kjent, men de blir stadig færre.

Det er fortsatt mye som gjenstår i kampen for lik behandling av alle folkeslag. Tom Cato Karlsen har blitt klokere med årene. Det er det mange som bør merke seg.