Toine C. Sannes i Miljøpartiet de Grønne i Sortland. Foto: MdG

Kommunens holdning til bruk av lokal kompetanse og lokalt næringsliv

Av: Toine C. Sannes, kommunestyrerepresentant for MDG

Vi stiller følgende skriftlige spørsmål til ordføreren, i torsdagens møte i kommunestyre.

Det har vært en frisk debatt om hvorvidt Sortland kommune er næringsvennlig eller ikke, etter at Erlend Bullvåg, leder av Kunnskapsparken, gikk ut i media med at Sortland taper terreng og mangler spiriten.

I et av leserinnleggene som fulgte i denne debatten, sier den lokale næringslivsaktøren Trude Wold noe interessant. Hun driver advokatbyrå, og sier følgende:

«Sortland kommune går også utenfor regionen når de trenger advokatkompetanse, og det uten å høre med oss som er her, hva vi har å tilby».

Vi folkevalgte er kjent med at i saken om Vesterålskraft var det brukt juridisk bistand fra et nasjonalt advokatbyrå.

Spørsmål:

– Hva er ordførers holdning til bruk av lokal kompetanse ved kjøp av juridisk bistand?

– Er ordfører villig til å se på muligheter for at Sortland Kommune innfører en rutine på at man først undersøker mulighetene for å bruke lokalt næringsliv, ved kjøp av tjenester?

Les også
Hvordan merker vi at kommunen strekker seg og bidrar til næringslivet? Null og niks