Herrene Jan Tore Sanner, Torbjørn Røe Isaksen og Helge Andre Njåstad eier ikke skam når det gjelder å selge inn kommunereformen. Det kan synes som om strategien er at bare man får gjentatt en løgn et tilstrekkelig antall ganger, så tror de innbyggerne biter på løgnene om hvor fortreffelig kommunereformen er. Isaksen sist med leserinnlegg den 10.9.16 i avisen Klassekampen: «Kommunereform sett fra et kontor i Oslo.»

Regjeringen har for lengst forlatt løftet om frivillig sammenslåing. Mange «ufrivillige små» kommuner blir strippet økonomisk i forslag til nytt inntektssystem, folkeavstemninger avvises og fylkesmenn tegner nye kommunekart. Uten skam «messes» det om reformens angivelige fortreffeligheter.

Gjentakelsen av løgnene synes å være strategien mot et gjenstridig folk, som kanskje etter trioens oppfattelse, slett ikke vet sitt eget beste! Isaksen er ikke lite freidig med å hevde at distriktene profiterer på å bygge livskraftige regionsentre.

Skal f.eks. lille veldrevne Lardal kommune blomstre på å bli underlagt Larvik kommune? Larvik, en kommune med høy gjeld, som iflg. Larviks egen ordfører sliter med sitt omdømme og jobber kontinuerlig med kutt og reduksjon av tjenester. Larvik vil nok styrkes på ca. 50 prosent arealøkning og bedre økonomi i kommunekassa pga. Lardal.

Lardølingene derimot vil neppe oppleve styrket lokaldemokrati som 1 av 17 innbyggere i den nye kommune. Tjenestene i tidligere Lardal blir i overskuelig fremtid neppe langt bedre og vi vil neppe oppleve akselererende kommunale investeringer som 1/17 del i en langt fattigere sammenslått kommune. Lardal risikerer i sannhet raskt å bli en glemt utkant og salderingspost, når langt flere innbyggere konsentrert i bysentra kjemper om bedre tjenester og investeringer. Erfaringer fra både Danmark og Sverige dokumenterer dette.

Det er uttalt fra sentralt hold at reformen har som mål å styrke lokaldemokratiet, men i den nye kommuneloven som er ute på høring i disse dager, foreslår man nå derimot å triple innbygger antallet, for å få løftet en sak for kommunestyret gjennom innbyggerforslag! Dette er vel heller forsøk på å redusere lokaldemokrati, påvirkning og engasjement. Det hele faller inn i et mønster om sentralisering av politisk makt og tjenester.

Reformen har gått fra å være en uttalt lovet frivillig reform til å bli en reform preget av økonomiske sanksjoner og tvang. Vil du ikke – så skal du, hilsen oss «sett fra et kontor i Oslo!»

Hele prosessen er dessverre en stor farse myntet på løgnen om at alt skal bli så meget bedre. Hadde reformen vært bra for innbyggerne og kommunene i vårt langstrakte land, hadde den også fått en helt annen mottakelse! Flertallet av oss ønsker et desentralisert samfunn og mangfold, med nærhet til gode tjenester også i distriktene og bygdene.