Korona-orientering: Helseminister Bent Høie (H) orienterte Stortinget tirsdag om koronasituasjonen. Foto: Stortinget

Korona-tiltakene og effekten

Den første pasienten med koronavirus har testet positivt i Vesterålen, og man venter på resultat av flere tester. En rekke personer er i heimekarantene, og smittevernlegene i regionen har gått ut med råd til befolkningen om å avlyse store arrangement og arrangement som involverer folk utenfor regionen. Blant rådene er også å avlyse arrangement på sykehjem og lignende.

Flere arrangement er allerede avlyst eller utsatt, fra fotballturnering til konserter. I Bø er skolene stengt fra tirsdag, mens nabokommunene ikke har satt i verk så drastiske tiltak. Tiltakene vil merkes på det sosiale livet i distriktet, og for mange er det sterkt skuffende å måtte legge fra seg lang tids forberedelse og forventning.

Det er fornuftig og riktig å forholde seg til de faglige rådene man får. Koronaviruset har spredt seg på en måte som har vist seg vanskelig å kontrollere i flere land. Først og fremst er sykdommen alvorlig for eldre og mennesker med nedsatt immunforsvar. Dødeligheten er betydelig større enn ved en vanlig influensa, som man gjerne sammenligner med. Derfor er det viktig å ta situasjonen på alvor. Vi har all grunn til å være føre var, når det faktisk er mulig.

Man må også være forberedt på at situasjonen ikke går over i løpet av et par uker, eller i løpet av våren. Helseminister Bent Høie mener hovedbølgen av viruset kan vare så lenge som et år. Det kom fram da han tirsdag redegjorde overfor Stortinget.

Så langt er det store forskjeller på hvordan norske kommuner har handtert utfordringene med smittevern. Holmenkollenrennet ble avlyst for publikum i helga. Men samtidig ble nylig et arrangement med 4.000 deltagere gjennomført – med stramme krav for nærkontakt, handygiene og matservering.

Man må vurdere graden av tiltak nøye. Høie advarte også mot å sette inn svært inngripende tiltak for tidlig. Gjør man det, kan man risikere at befolkningen stiller spørsmål ved tiltakenes nødvendighet og effektivitet.

Dersom hovedbølgen av viruset kan pågå i inntil et år framover, bør man vurdere sterkt i hvilken fase man skal gå til så inngripende tiltak som å stenge skoler. Det kan være fornuftig å forbeholde dramatiske tiltak til en alvorligere fase, når de bare kan gjennomføres for en begrenset periode.