Foto: Innsendt

Korona, vaksine, julebord og frihet

Av: Reinhard Mook, Tromsø

Virus adlyder ikke politikken

Med reglene om avstand, munnbind enn si maske ble ikke covid-19 borte i høst. Tallet på infeksjoner steg sterkere enn forventet. Virksomheten av vaksiner synes å minke hurtigere enn antatt. Men hovedårsaken for multiplikator-virkningen er liten omtanke eller latskap i hygiene, skepsis til vaksiner og politisk unnfallenhet. Et eksempel er korona-positive elever tilbake på skolen etter kort tid, nærkontakter ute i samfunnet inntil de selv viser symptomer. Spore smittekjeder er gitt opp.

Myter om vaksiner

Mot covid-19 utviklete vaksiner bygger på lang forskning om kreft. Påstander om hastverksarbeid er feil. Vaksinenes angivelige skader senere i livet er biologisk bort imot umulige. Feil tolkning av statistikk villeder til å hevde at vaksinering var fånyttes fordi også vaksinerte havner på sykehus. Ofte dannes forholdstall av absolutte tall uten saklig sammenheng. Andre leser tall slik at vaksine fører til mange dødsfall, skiller ikke årsak og virkning. Noen mangler etiske skrupler å la andre bli vaksine-forsøkskaniner, men selv uvaksinert å fremme viruset spredt.

Vanenes makt

Så sterkt en «menneskerett» er julebord og allslags tilstelninger at politikken ikke våger å minne om plikten å begrense kontakter. Vel skilles mellom vaksinerte og andre. Det igjen reiser protester. I praksis fryktes kjære tradisjoners makt sterkere enn å holde seg tilbake fra samlinger. Hensyn til andres helse, ikke minst helsevesenets menneskelige ressurser og følger for andre pasienter ville belønne seg selv.

Misforstått frihet

Noen ser sin frihet beskåret i å skulle følge enkle regler samt måtte tåle test om ikke vaksinert. Forskjeller skapes av covid-19, ikke av mennesker. Noen dør, andre merker knapt å være infisert. Men på det åndelige plan kan selv den fysisk ufrie være fri og suveren til å holde smitten nede ved å handle.