Visit Vesterålen: Fjelltur i Lynghaugtinden i Bø, Søbergsfjellet midt i bildet. Foto: Kjetil Paulsen

Koronaen, arbeidsplassene og bankkontoen

Regjeringa har kommet med to økonomiske tiltakspakker for et samfunn som har gått delvis i stå etter at utbruddene av koronasmitte begynte å ta av i Norge, og etter de dramatiske tiltakene som har stengt skoler, barnehager, og en rekke bedrifter i et helt spekter av bransjer. Livet er i løpet av mindre enn ei uke snudd helt om for så godt som alle nordmenn.

Frykten for smitte og sykdom hos en selv eller noen kjære, er bare ei sida av virkeligheta nå. Ei annen side er frykten for inntekt, arbeids, eller bedriften man har ansvar for. De økonomiske konsekvensene av koronaviruset i Norge er vanskelig å få oversikt over, så tidlig som det ennå er. Men det er allerede klart at de vil være enorme.

Nå etablerer regjeringa blant annet to garanti- og låneordninger på til sammen minst hundre milliarder kroner for å trygge norsk næringsliv og arbeidsplasser. Den ene er en statlig lånegaranti for banklån, særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter. Her vil staten garantere for en større andel av nye lån til bedrifter bankene mener vil være lønnsomme på sikt. Den andre ordningen er å gjenopprette statens obligasjonsfond, som skal bidra til at de største bedriftene i Norge skal få økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedene så de fortsatt får lån.

Man utsetter også innbetaling av arbeidsgiveravgiften som forfaller 15. mai. Permitterte sikres full lønn i minst 20 dager fra permittering, og staten dekker kostnadene fra tredje dag. Lavtlønnede får høyere dagpenger enn vanlig. Stortinget er samlet om også en ny ordning som sikrer 80 prosent av inntekta til frilansere og selvstendig næringsdrivende. Dessuten vil staten betale en større andel sykepenger og omsorgslønn, for å lette byrden for bedriftene.

Det er klart at bråstoppen – som kan vare lenge – kan føre til en bølge av konkurser i utsatte næringer, som reiselivet. Det har vi ikke råd til. Vi skal leve videre også etter dette, og i en region som Vesterålen er reiselivsbransjen i ferd med å bygge seg opp for framtida. Her vil behovet for likviditetsstøtte være uhyre viktig.

Regjeringa har startet redningsaksjonen, men den er ikke over. Det må antagelig enda mer til for at norske arbeidstagere og næringsliv skal kunne komme gjennom dette uten brukket rygg. Og da er det særlig likviditet det handler om.