Kvitnes gård ser seg nødt til å stenge igjen på grunn av det nasjonale skjenkeforbudet Foto: Tor Johannes Jensen

Koronaens vinnere og tapere

Tirsdag fortalte Bladet Vesterålen om to bedrifter som opplever året med korona helt ulikt. Norengros Helseservice gjør en viktig jobb med å forsyne offentlige og private virksomheter med helt nødvendige artikler for å holde samfunnet i gang under pandemien, opplever enorm etterspørsel – og setter følgelig rekorder i regnskapet. Kvitnes gård, som er et fyrtårn av kvalitet og omdømme i reiselivet i regionen, startet drifta som nyetablert i fjor med å måtte holde stengt hele våren, og nå ser kjøkkensjef Halvar Ellingsen seg nødt til å stenge igjen på grunn av det nasjonale skjenkeforbudet.

Koronaen skaper vinnere og tapere i næringslivet og i livet for øvrig.

Mens noen får sikret både arbeidsplass og bankkonto, går andre arbeidsledige og risikerer å miste både mål og mening. Både de økonomiske og menneskelige belastningene er store for enkelte, og også de som framstår som vinnere, har ofret mye gjennom dette året.

Det kan kjennes urettferdig i områder med lav smitte.

Undersøkelser forteller at flere sliter med ensomhet og psykiske plager, unge og aleneboende sliter mest. Flere barn har opplevd vold i hjemmet det siste året. Barn og unge som driver idrett har hatt et nitrist år, som vil kunne ha ettervirkninger i lang tid for idretten. Folk som er engasjert i frivillig arbeid, kirker og livssynssamfunn lider også under mangelen på fellesskap som har stor betydning i hverdagen.

Tap og lidelse er en del av livet, og en pandemi vil alltid sette spor. Selv en av verdens rikeste og best organiserte stater kan ikke fullt ut hindre det. Når det er sagt, har vi all grunn til å forvente at staten går langt for å begrense både de økonomiske og menneskelige skadevirkningene, i tillegg til å begrense smitten. Det er også derfor det er innført rause økonomiske kompensasjonsordninger for næringslivet. Da er det også nødvendig å peke på hvor kompensasjonsordningene ikke treffer, slik som eksempelvis den ennå nyetablerte Kvitnes gård.

Samfunnet og den enkelte må enda en gang nå stålsette seg og gå inn i en periode der alle må legge lokk på livsutfoldelse, aktivitet og opplevelser. Det kan kjennes urettferdig i områder med lav smitte, men når mange legger ut på reise til påske, er risikoen ekstra stor. Det skal veldig lite til før det går galt.

Daglig leder hos Helseservice, Camilla Skog Rodal, sa til Bladet Vesterålen at mange ville sett mørkt på det for et år siden, hvis man hadde visst hvordan ståa kom til å være nå. Motivasjonen vår for den neste måneden kan være at vi må over nok ei kneik, og så er vi om ikke annet nærmere målet.