Myran: Omstridt datasenter. Foto: Tor Johannes Jensen

Krypto-konfliktene må løses fort

Billig nordnorsk strøm trekker til seg nye etableringer. De fleste nordnorske kommuner strekker armene ut i åpen velkomst til nytt næringsliv, men i år ser de en ny bølge det er vanskeligere å ta stilling til.

Datasentrene som utvinner kryptovaluta har oppdaget oss. Med enorm datakapasitet utføres komplekse regneoperasjoner for å hente ut bitcoins eller annen kryptovaluta, altså digitale penger. Kryptovaluta har sine tilhengere – og sine fordeler. Men dette pengesystemet og industrien rundt er kontroversiell av mange årsaker.

Datakrafta som kreves for å utvinne kryptovaluta er sterkt energikrevende, og maskinparken går døgnet rundt. Ett biprodukt av regneoperasjonene og strømforbruket er varme. Viftene som hindrer at datamaskinene overopphetes, er ikke lydløse. Her er en hovedårsak til at datasentre over hele landet har skapt konflikter med naboer. Støyen fra viftene som går døgnet rundt, året rundt, oppleves som en plage. Og det blir ikke akkurat mange arbeidsplasser per kilowattime.

I Vesterålen er det første datasenteret etablert på Myran utenfor Stokmarknes. Naboer forteller at de må stenge vinduer eller trekke ned i kjelleren om natta for å unngå viftestøyen. De krever stans i drifta og viser til manglende støymålinger og støykart, som var en betingelse da Hadsel kommune ga rammetillatelse til etableringa.

Tiltakshaveren Handelsbygg er kjent i flere kommuner i distriktet som en konstruktiv og seriøs aktør, etter å ha bygd og lagt til rette for nyetableringer. Men nå er selskapet altså involvert i en lei konflikt i Hadsel, der verken naboer eller kommune ønsker krypto-utvinningen de er vertskap for. Den konflikten må løses. Ifølge Handelsbygg skal det komme et lydisolert bygg på Myran, men per i dag består datasenteret av frittstående containere med et lydnivå som altså er til plage for omgivelsene.

I Hadsel kommune ser man etter måter å stanse virksomheten på, fortrinnsvis gjennom å få definert krypto-utvinningen som tung industri, noe som ikke er tillatt i reguleringsplanen for Myran. Her argumenterer man blant annet med det store kraftforbruket og støynivået. Dette er delvis upløyd mark, og det kan få ringvirkninger for også andre etableringer om man vinner fram her.

Nå kan datasenter-etableringer være på vei også i Sortland og Lødingen, og kanskje flere kommuner etter hvert. Det vil være viktig at de blir godt forberedt lokalt. Samtidig skriker spørsmålet om utvinning av kryptovaluta etter at det utformes nasjonal politikk.

Vi har all grunn til å spørre oss om vi ønsker denne næringa i Norge. Ikke minst må man under en global energikrise vurdere hvordan man skal prioritere strømmen som produseres. Produksjon av digitale penger bør komme langt ned på lista. Da må nasjonale myndigheter i det minste gjøre tiltak for å stikke kjepper i hjulene på denne uproduktive virksomheten – før den får fotfeste flere plasser.

Naboene må få fred, og staten må raskt avgjøre om bitcoin-produksjon er uønsket i Norge.