Kulturfylket og kulturbyen

Distriktsmusikere: Distriktsmusikerne i Nordland framfører Beethovens første pianokonsert under samling på Sortland. Arkivfoto Foto: Tor Johannes Jensen

Nordland fylkeskommune har sendt ut varsel om oppsigelse eller mulig reforhandling av en rekke kulturavtaler med kommunene i fylket. Det gjelder blant annet avtalene om distriktsmusikere. Overfor Bladet Vesterålen har fylkesråd for kultur, Kirsti Saxi (SV) understreket at det så langt ikke er gjort vedtak om å si opp noen avtaler.

Forklaringen fra fylkesråden er at man må spare penger, at det er på tide å gå gjennom alle faste avtaler, og at man dessuten skal få nye arbeidsoppgaver fra staten. Det kan synes som hun har glemt å nevne satsinger i fylkeshovedstaden som følge av den europeiske kulturbyen Bodø 2024. Det er utbredt frykt for at kulturby-prosjektet skal trekke penger fra distriktene inn til Bodø, og for at det skal rive ned fungerende og innarbeidede ordninger på kulturfeltet.

Det kan synes som hun har glemt å nevne satsinger i fylkeshovedstaden som følge av den europeiske kulturbyen Bodø 2024

Mange vesterålinger har gjennom mange år hatt stor nytte av distriktsmusikerne og den regionale sceneinstruktøren. Ordningene, som fungerer som spleiselag, gir kommunene mulighet til å ha dyktige, profesjonelle musikere på høyt nivå ute i lokalsamfunnene. De deler av sin kompetanse gjennom konserter både aleine og sammen med andre, på skoler, institusjoner og ellers. Dessuten virker de som lærere i kulturskolene, der barn og ungdom ikke bare lærer å spille etter noter, men får noen å se opp til. Flere av distriktsmusikerne bidrar også som dirigenter og med musikalsk ledelse i kor, musikkforeninger og andre sammenhenger med frivillige musikk-krefter. Til sammen er de en sterk og viktig musikalsk kraft som gjør livene rikere og lokalsamfunnene mer attraktive. På lignende måte har regionale teaterinstruktører bidratt til å løfte lokale teateroppsetninger, revyer og kabareter, til glede for publikum og til inspirasjon og lærdom for aktørene selv.

Varslene om oppsigelser skaper uro om framtidige tilbud. Det er naturlig at musikere som har ordningen som en del av sitt livsgrunnlag, opplever usikkerhet og spør seg selv om de kan basere seg på å bli værende.

Det er en viktig verdi at gode musikktilbud ikke skal være forbeholdt befolkningen i storbyer, eller den delen av befolkningen som har høyest inntekt. Fylkeskommunen har gitt viktige bidrag her. Man må kunne regne med å ha den på laget videre – for hele Nordland.