Melbu skole Foto: Tor Johannes Jensen

«Lar vi smitten vandre fritt, er det våre barn det går ut over»

Av: Foreldre på Melbu

Som en distriktskommune i nord har vi store deler av pandemien vært heldige med lite smittetrykk. Da koronabølgen slo inn over Hadsel kommune for nøyaktig ett år siden brettet alle opp ermene. Med stødig hånd og god informasjon tok kommuneoverlege og smittevernlege oss tillitsfullt gjennom utbruddet og alle bidro til å slå ned smitten. I ekte dugnadsånd klarte vi det sammen.

Nå har en ny bølge nådd kommunen vår, men denne gangen er det annerledes. Et smitteutbrudd på barnetrinnet ved Melbu skole ble oppdaget sist helg. Ikke helt uventet ettersom samfunnet er gjenåpnet og mange har gått tilbake til den normale tilværelsen.

Men hva skjer så? Ingen verdens ting! Skoleledelsen sender ikke ut informasjon om at seks elever fordelt på to klasser har positive hurtigtester. Informasjonen uteblir også fra kommuneledelse og smittevernlege. Heldigvis deler foreldre informasjon på Facebook slik at andre kan bli ekstra oppmerksom på eventuelle symptomer hos sine. Det viser seg raskt at også barn uten symptomer tester positivt. Gudene vet hvor mange som potensielt er smittet og smitteførende. Foreldre etterspør tiltak i skolen. Er ikke et smitteutbrudd med foreløpig seks smittede barn grunnlag for overgang til gult nivå i skolen? Det ventes bekreftelse på PCR-svar og videre informasjon fra smittevernlege, er tilbakemeldingene. Signaler om håndtering av utbruddet uteblir. De følgende dagene kan man lese på Facebook om nye smittede. På Facebook.

Ja så hva har skjedd? Nå er det belastningen hos helsevesenet ved antall alvorlig syke og døde(!) som avgjør om kommunen skal iverksette tiltak. Betyr det at vi ikke skal ta vare på våre barn lengre? Og de syke, svake og eldre? Er kommunen pandemitrett? Orker vi ikke sette inn enkle og tilgjengelige tiltak som klassekohorter, enmeteren og munnbind hvor enmeteren ikke kan overholdes?

Som foreldre er vi høyst bekymret i dag. Det har vi vært siden sist søndag. Vi klarer ikke være tålmodige og tie lengre. Regjeringen påpeker senest i formiddag at lokale tiltak skal iverksettes ved behov. For noen uker siden gikk kommunene i Vesterålen sammen om enkle anbefalinger, inkludert enmeteren. I dag sier vår egen kommuneoverlege at vi må holde litt avstand selv om enmeteren ikke lengre gjelder. Hva? Hvorfor skal den ikke gjelde lengre, det er et tiltak gitt av regjeringen som kommunene kan iverksette, det er jo nå den trengs!

Nordlaks går selv ut med informasjon i mediene i dag om at de har 26 smittede ansatte på hurtigtester. De viser handlekraft og lar det ikke gå en dag i påvente av PCR-svar. De handler på eget initiativ. De har vært i kontakt med smittevernmyndighetene, som mener de har håndtert utbruddet på riktig måte ved å sette i gang massetesting og innføring av kohorter. Ansatte må teste negativt før de får komme på jobb etter helgen. Hvorfor ble det ikke satt i gang massetesting av elever og ansatte, og hurtigtest før elevene skal på skolen? Hvorfor skal ikke elevene få de samme tiltakene som unge vaksinerte?

Lar kommunen smitten vandre fritt så er det våre barn, som kommuneoverlegen mener vi skal ivareta ved at de får leve normalt, som må ta støyten. Det er blant dem smitten skal spres, det er våre barn som i hovedsak skal smitte de syke, svake og eldre. Sammen med oss som er vaksinert selvfølgelig, vi vet jo at vi og er smitteførende. Nordlaks har mulighet til å ta tak. Det har kommunen og skolen og! Men som foreldre må vi altså nå se på at våre barn hver dag går til skolen som fortsatt har grønt nivå.

Barn og unge tåler korona godt. Ja, men noen barn blir også syke. Og enda flere barn får long covid plager selv etter mild sykdom. For ikke å snakke om risikoen for MISC. I tillegg er 30 % av Hadsel kommunes innbyggere uvaksinert. Hvorfor skal vi tyne sykehuset vårt slik som vi ser i resten av landet, man ser jo hvor det bærer ved å sette inn tiltak for sent!

Vi skulle ønske smittevernlegen ikke var så avslappet i forhold til smittetallene, de gir nemlig en pekepinn på hva vi har i vente. Ikke la oss skyve våre barn fremst og la dem støyten, for det er faktisk det dere gjør ved å ikke sette inn tiltak.

Til slutt vil vi takke alle som har delt status om smitte på Facebook, og så vil vi be våre medborgere om å holde enmeteren, følge smittevern og fortsette å ta vare på hverandre. Kommunen gjør det tilsynelatende ikke.