annonse

Bladet Vesterålen mener | Mellom to stoler

Andøya flystasjon: Fortsatt forsvarsvirksomhet, utrangering og frigivelse, eller litt av begge? (Foto: Fredrik Sørensen)

  • Bladet Vesterålen

Regjeringa har ikke lagt fram sitt planverk for mottak av allierte styrker. Det kan se ut som forsvarsministeren ikke har til hensikt å legge det fram for offentligheten i det hele tatt, men unndra det.

Likevel går det fram av informasjon i forslaget til revidert nasjonalbudsjett at infrastruktur ved dagens Andøya flystasjon vil bli brukt av Forsvaret. Det skal også være drift og vedlikehold i regi av Forsvaret. Andøya er definert som en sivil flyplass med høy militær verdi, og vil ha en beredskapsrolle som mottaksområde for allierte fly og forsterkningsstyrker. Samtidig heter det at man skal søke å kombinere det med offentlig virksomhet, flyplassdrift og kommersiell virksomhet. Det er verd å merke seg at Forsvaret ikke har identifisert noen konflikter mellom Forsvarets behov og sivil virksomhet på Andøya. Hvorvidt sivile aktører vil være enige i den vurderingen, er ikke klart.

Ut fra de sparsomme og lite detaljerte opplysningene som er kommet, er det i hvert fall klart at Forsvaret ikke forlater flyplassen på Andøya, slik Stortinget har vedtatt. Etter det Bladet Vesterålen forstår, er det til og med planer om nye forsvarsinvesteringer i området.

Allerede her er en forutsetning brutt, nemlig at hele anlegget skal frigis til sivil virksomhet som kan gi muligheter for næringsutvikling og sivile arbeidsplasser. Flere prosjekt under utvikling har tatt utgangspunkt i etterbruk av de store arealene knyttet til rullebane og flystriper, blant annet verksted for Widerøe, pilotskole og dronesenter. Det har ikke skjedd noe nytt vedtak i Stortinget som har endret beslutningen om å utrangere og frigi anlegget. Det er konstitusjonelt alvorlig at regjeringa ikke forholder seg til vedaket Stortinget har gjort, men det kan også få store følger for et helt lokalsamfunn. Det må ryddes opp i den usikkerheten som skapes gjennom forskjellen på Stortingsvedtaket og regjeringas signaler. Det verste som kan skje er at Andøy havner mellom to stoler, der bandlegging på grunn av begrenset Forsvars-virksomhet hindrer utvikling av sivil virksomhet.

Med Forsvaret som aktør med drift og vedlikehold inne på flyplass-området også i framtida er også de økonomiske forutsetningene endret. Vedtaket i Forsvarets Langtidsplan fra 2016 forutsatte at Forsvaret ikke lenger skulle ha kostnader med anlegget på Andøya. Den forutsetningen ser også ut til å bli brutt, og det skaper nødvendigvis behov for å sette opp nye regnestykker. Økonomien i beslutningen om å flytte MPA-basen til Evenes må gjennomgås på nytt.

Revidert nasjonalbudsjett gjorde ikke annet for Andøy enn å skape ny uklarhet. Store Andøy-prosjekt som nå venter på nødvendige statlige bidrag, har ikke fått antydning til drahjelp fra regjeringa. Andenes havn som venter på overtid, og Andøya Space Center inkludert planene om satellittbase og dronesenter, kunne fått svar i revidert nasjonalbudsjett. Det er både bemerkelsesverdig og skuffende at regjeringa heller ikke denne gangen kommer noen av dem i møte.

Regjeringa har så langt vist tilnærmet ingen vilje eller handlekraft for Andøya, annet enn at statsminister Erna Solberg skal ha honnør for å ha kommet, møtt folk og lyttet. Derimot har regjeringa vist en svært uheldig evne til å skape usikkerhet. Man bør forvente at heller ikke statsministeren ønsker at kua skal dø mens graset gror.

annonse